Hakkımızda

Şirket Profili

Arman Tasarım endüstriyel ürün tasarımı hizmeti, proje yönetimi ve ürün geliştirme danışmanlığı hizmeti vermektedir. Elektronikten ambalaja, mobilyadan aydınlatma ürünlerine kadar birçok sektörde ürün geliştiren firma sayısız başarılı projeye imza atmıştır.

Yaratıcılık ve mühendislik süreçlerini başarı ile bütünleştiren “müşteri odaklı esnek süreç yönetimi modeli", Arman Tasarım'a proje işbirliklerinde başarıyı getirmiştir. Birçok proje yatırımının tasarımı, üretimi ve satışı üçgeninde, müşteri ihtiyaçlarını yaratıcı çözümler üreterek karşılamaktadır.

Ürün geliştirme süreçlerinin titizlikle uygulandığı şirket; tasarım, mühendislik ve üretim yöntemleri konularında uzman bir ekibi ile ürün sonucuna hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşarak yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Arman Tasarım; kadrosu ile sektöründe yaratıcılığı bilimsel metotlarla iş modellerine dönüştürerek, yüksek katma değer yaratmaktadır. Proje yönetimi ekibi, ürün geliştirme ve ürün çeşitlendirme stratejileri oluşturmakta; müşteri odaklı yüksek verimliliği hedefleyen projeler üretmektedir.

Konusunda deneyimli ve uzman tasarımcılar; uzmanlık alanlarına uygun proje ekiplerinde yer almaktadır. Tasarım yaklaşımlarını konuya odaklayan verimli ve yaratıcı ürün geliştirme süreçleri uygulanmaktadır.

Arman Tasarım, ürün geliştirme çalışmalarında yenilik ve katma değer yaratma kriterlerine öncelik vermektedir. Proje sonuçlarında tescil nitelikli, patent odaklı ürünlere ulaşmayı hedeflemektedir. Şirketin müşterilerine ve kendi geliştirdiği projelere kazandırdığı birçok patent bulunmaktadır.

Projelerin patent, tasarım tescil gibi hukuki koruma süreçlerini takip ederek, uzman danışmanlarla işlemlerini sonuçlandırır. Müşterilerinin proje güvenliği ve gizliliğini sağlayarak etkin ürün sonuçları elde edilmesini hedefler.

Neden Yenilikçilik

Yeni ürün geliştirmek ve ticarileştirmek; gerçek ihtiyaçların karşılanması, farklılık yaratması ve yaşama kolaylık getirmesi ile anlamlı bir yatırıma dönüşür. Mevcutların ilerisinde bir yenilik yaratmak, yatırımın geri dönüşünde daha belirleyici olmaktadır. Yenilik fikrini ürünle birlikte hayata geçirmek ve tüketiciye sunmak rekabete önde başlama şansını sunar. Yeniliğin değeri oranında yatırımın riski küçülür.

Misyonumuz

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte geleceğin projelerini hayata geçirmek ve uluslararası rekabette söz sahibi olacak çözümlerle etki alanını geliştirmek. İş ortaklarımızla yaratıcı bir ekonomi oluşturarak, rekabet maliyeti yerine yenilikçilik ve tasarım yatırımını etki alanımızda iş modeli olarak benimsetmek ve yaygınlaştırmak.

Şirket Yapısı

Arman Tasarım şirket yapısı, Tasarım bölümü, Mühendislik bölümü, İş Geliştirme bölümü ve Proje yönetimi bölümü olarak ürün geliştirme süreçlerinin temel disiplinlerinden oluşmaktadır.

“Arman Tasarım”ın başarısında kritik rol oynayan “nitelikli insan kaynağının” ürettiği değerlerdir. Şüphesiz en iyiye ulaşma yolunda takım çalışması algısı ve farklı fikirlerin paylaşılması yüksek bir öneme sahiptir.

Bu anlayış, süreç tabanlı proje yönetimi modeli ile desteklenerek müşteri hedefleri biçimlendirilir. Çalışanların tecrübeleri takım çalışması anlayışı ile paylaşılır ve ortaya çıkan değer yaygınlaştırılarak geliştirilir.

2006 yılında Arman Tasarım ve Ürün Geliştirme Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ünvanı ile kurulmuştur. Bankacılık ve Finans, Elektronik Ürünler, Ulaşım, Kentsel Teknolojiler, Ambalaj Tasarımı, Endüstriyel Ekipmanlar gibi ana iş alanlarına ürün geliştirme hizmeti vermektedir. Şirket aynı zamanda kendi bünyesinde geliştirdiği projeleri, işbirlikleri kurarak ortakları ile hayata geçirmektedir.

Tasarım Süreci

Süreç, Proje yönetiminin anahtar kelimesidir

Araştırma

Fikir ve ürün analizleri
Pazar araştırmaları
Problemlerin tanımlanması
Ergonomi çalışmaları
Fonksiyonların belirlenmesi
Proje planı ve yönetim modelinin oluşturulması

Konsept Geliştirme

Konsept tasarımlar
Fikir görselleştirmeler
Teknik olanakların analizi
3 Boyutlu modellemeler
Fonksiyon ve biçim testleri
Maket ve model çalışmaları

Tasarım Mühendisliği

Parametrik 3D modellemeler
3D bilgisayar sunumları
Ürün ağacı çalışmaları
Üretim yöntemlerinin belirlemesi
Mühendislik dokümantasyon
Prototip Üretimi
Kullanım testleri

Üretim Yönetimi

Ön üretim çalışmaları
Kalıp tasarımı
Üretim planlama
Maliyetlendirme çalışmaları
Amblaj tasarımı
Ürün Dokümantasyonu
Ticarileştirme

Üyelikler

Bağlı olduğumuz kuruluşlar