Tasarım Stratejisi Nedir?

Dünyanın önde gelen şirketleri için tasarım kavramı, verimli ve başarılı bir inovasyon süreci için değerli bir araç… Tasarımı sürecin sonuna bir ilave ya da pastanın bir süsü olarak değil, hangi endüstride çalışıyor olursa olsun, işletmelere değer yaratacak bir kaynak olarak görüyoruz.

Tasarım stratejisi, ürün geliştirmenin her safhasında verilen kararların bir bütünlük içinde olmasını sağlar. Bu süreç yatırım yapılacak ürünü derinlemesine araştırarak belirler; ürünün düşük maliyetli bir şekilde üretilip, başarılı şekilde ticarileştirilmesine dek sürer. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz, form ve işlevin uyumuna olduğu kadar, ürünün maliyetine ve müşteri memnuniyetine de önem verir. Stratejik ürün geliştirme sürecinde her aşama birbiriyle entegredir. Bu, piyasanın sunduğu fırsatları doğru ürünlere, hizmetlere ve marka iletişimine dönüştürmemizi sağlar. Amacımız, sizin sektördeki başarınızdır.

Bizim için tasarım stratejisi, multi-disipliner bir deneyim birikimi ile süreci her yönüyle ele almak ve geleneksel analitik yaklaşımlar yerine sorunu yaratıcı bir şekilde değerlendirmek anlamına gelmektedir. Bu şekilde müşterilerimize değer katıyor ve büyümelerine katkıda bulunuyoruz.

Tasarım stratejilerinde fikir üretimini gösteren görsel
Tasarım stratejilerinde tasarım dili eşsizliğini gösteren görsel
Danışmanlık Hizmetleri; Ürün ve Tasarım önetimi
Arman Tasarım'ın tasarım stratejilerini gösteren örnek görsel
Arman Tasarım'ın üretime yaratıcı fikirlerini gösteren görsel
Tasarım stratejilerinde üretilen prototipler görseli
Tasarım Stratejilerinde Tasarım Mühendisliğinin Rolü
Tasarım stratejilerinde müşterilere özel çözümler görseli
Tasarım stratejileri eskiz görseli

İyi bir tasarım stratejisi şirketinize ne sağlar?

İyi bir strateji, yalnızca fikir üretmekten fazlasıdır. Pratik, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir yol haritası oluşturmaktır ve başarılı bir şekilde değer üretmesi beklenir. Doğru strateji, gelir yaratan çözümlerin hayata geçirilmesidir.

Yaratıcı Araştırma ve Analiz:

Sürecimiz, müşterilerimizi ve kullanıcılarını iyi anlamak için kapsamlı bir araştırma ile başlar. Piyasa, rakipler, insan ihtiyaçları ve deneyimleri analiz edilir ve doğru ürün fırsatları belirlenir. Kullanıcının aslında ihtiyaç duymadığı bir ürün bu aşamada erkenden tespit edilebilir. Bu sistematik araştırma, müşterilerimizi yanlış ürünlere yatırım yapmaktan kurtarır. Bunun ötesinde, piyasada devrim yaratacak bir inovasyona dahi götürebilir.

Tasarım ve Mühendislik:

Şirketler çoğunlukla tersten düşünerek mevcut kapasiteleri sınırında fikirler üretirler. Biz şirketinizin bu sınırları aşmasına ve piyasadaki potansiyeline erişmesine yardım ediyoruz. Dikkat çeken tasarımlarla ürünlerinize kimlik ve karakter kazandırıyor ve bu katma değer ile markanızın adından söz ettiriyoruz. Endüstriyel tasarımdan mühendisliğe, prototiplemeden küçük ölçekli seri üretime kadar her şey burada tek bir çatı altında ve tek merkezden interaktif olarak bir bütünlük içinde yürütülmekte.

Ticarileştirme:

Ticarileştirmeyi ayrı bir aşama olarak değil, tüm ürün gelişim sürecinde gözetilmesi gereken bir faktör olarak görüyoruz. Böylece sizlere tamamıyla üretime hazır sonuçlar sunuyoruz. Gerçekleşmemiş fikirler ürün olmadıkları gibi inovasyon da sayılmazlar. Doğru stratejiler ile projelerimizin %90’ının piyasada ticarete açılmış olmasından gurur duyuyoruz.

Yaratıcı fikirlere sahip olmak başka bir şey; bu fikirleri piyasaya uygun bir biçimde üretebilmek başka. Yalnızca şirketinizin işleyişini iyi anlayan bir gelişim ortağı sizin için muhteşem sonuçlar yaratabilir.

Tasarımın aşamalarını gösteren görsel

Tasarım Stratejilerimizin Esasları

İş Geliştirme – İnovasyon – Yaratıcı Planlama

1. Müşterilerimizin ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını doğru tanımlamak için kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Bu süreç, başlangıçta kabul gören hipotezin doğru olmadığını gösterebilir, piyasa şartlarının farklı bir ürüne ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkarabilir. Bu da, doğru ve verimli yatırımın kapılarını aralar. Sonucunda daha önce karşılanmamış ihtiyaçları hedefleyerek şirketinizi yeni bir sektörün tek oyuncusu konumuna getirebilir.

Multi-Disipliner Deneyim

2. Çok çeşitli endüstrilerde iş yapan geniş müşteri portföyümüz adına A’dan Z’ye projeler gerçekleştirdik. Geniş çalışma sahamız bizlere ürün geliştirme sürecinin türlü zorluklarını öğretti; fikir aşamasından üretime kadarki süreç yönetiminde ustalaştırdı. Kısacası bolca zaman ve kaynağa mal olan deneme-yanılma sürecini biz sizin yerinize deneyimledik ve size bunun sonucundaki uzmanlığımızı sunuyoruz.

Ürün ve Üretim Stratejileri

3. Birçok endüstride sayısız üretim yönetimi sürecinden gelen bilgi ve deneyime sahibiz. Tüketici elektroniğinden ambalaj tasarımlarına, endüstriyel ürünlerden medikal cihazlara, kent mobilyalarından savunma sanayisine kadar tüm alanlarda çalıştık. Projenizi yenilikçi fikirler malzeme ve üretim yöntemleriyle eşleştirmekte bize güvenebilirsiniz. Üreticilerimizin diliyle konuşuyor, üzerinde çalıştığımız her projede onları bir adım daha ileri taşıyoruz.

Tasarıma Yatırım Yapmaya Hazır Mısınız?

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.