Arman Tasarım, müşterilerine ve iş ortaklarına yaratıcı danışmanlık ile inovasyon hizmetleri sunmaktadır.

Tasarımlarımızla hayatı kolaylaştırıyor ve daha iyi deneyimler yaratıyoruz.

İş Geliştirme Süreci

Bir ürün ancak kullanıcısının ihtiyaçlarını karşıladığında bir anlam ifade eder ve başarılı sayılır. Şirketlerin müşterileriyle daha iyi bağlar kurmalarını, dolayısıyla daha iyi hizmetler vermelerini sağlıyoruz; bu sayede büyümelerine yardımcı oluyoruz. Her projemize çerçeveyi derinlemesine anlamaya çalışarak başlıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarını tanımlamak adına önce kullanıcı ve piyasa araştırması yapıp, daha sonra karşılaştırmalı analizlerle stratejimizi belirliyoruz. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, gizli iş fırsatlarını açığa çıkarmayı mümkün kılıyor. Sorunlara olası çözümlerin de ötesine geçip sektörde inovasyon yaratan çözümler geliştirebilmemiz de buradan geliyor. Yaratıcı planlama sürecimiz, sektöre yeni gözlerle bakıp, “Bunu yapmanın başka bir yolu var mı?” diye sormaktan geçiyor.

Örnek Proje İncelemesi: Göğüs Destek Ünitesi

Medikal estetik alanda faaliyet gösteren ASMED ile gerçekleştirdiğimiz projemizde, kullanıcı ergonomisi odaklı stratejik bir geliştirme yolu izledik. Müşterimiz, hastalarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla operasyon alanlarının iyileştirilmesi ihtiyacını tanımlayarak bizlerle buluştu.

Kullanıcı araştırmalarımız bize hastaların  uzun süren operasyon sırasında daha güvenli ve konforlu bir duruşa, oturum yerleşimine ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Çalışma rotamızı genel koltuk, dayanak ve çevresel ekipman yerleşiminden daha çok oturma pozisyonu ve pozisyonun uzun süre güvenli şekilde korunması yaklaşımına odakladık.

Proje sürecinde KE-REST ünitesi ismini verdiğimiz  göğüs destek ürünün geliştirdik.  Kullanımda %25 oranında verim sağlayan sıra dışı bir ürün tasarladık. Doktor ve operatörler için operasyon kolaylığını arttırarak süreyi 4 saatten, 2,5  saate kadar indiren bir ürün çözümü yaratmayı başardık. Ayrıca Göğüs destek ünitesi sayesinde doktora yardımcısı operatör sayısını üçten ikiye indirerek operasyon verimini  artırmış olduk. Hasta için ise, hayati olan ergonomik koşullar sağlanmış oldu. Ürün boyun bölgesine gelen baskıyı önemli oranda azalttı; operasyon süresince konforlu bir  ve güvenli bir duruş sağladı. Hedefler beklediklerinin de ötesinde karşılanmış oldu.

Kullanıcılarına konfor sağlayan Göğüs Destek ünitesi görseli
Kullanıcılarına konfor sağlayan Göğüs Destek ünitesi görseli
Örnek proje olarak Göğüs Destek ünitesi
Medikal alanda faaliyet gösteren Asmed'in talebi üzerine tasarlanan Göğüs Destek Ünitesi görseli
Medikal alanda faaliyet gösteren Asmed'in talebi üzerine tasarlanan Göğüs Destek Ünitesi görseli
Kalıplama örneği Göğüs Destek Ünitesi görseli
Kalıplama ve üretim yönetimi örneği Göğüs Destek Ünitesi görseli

İş Geliştirme ve İnovasyon, Şirketinizin Başarısına Nasıl Katkı Sağlar?

Fikir geliştirme, inovasyonun ilk safhasıdır. Bu süreçte önümüzdeki fikirleri gözden geçirir, uygunluk, fizibilite ve arzu edilirlik üzerinden değerlendirerek seçeriz. Amaç, bir şeyleri sadece farklı veya yeni olsun diye değil, insanları heyecanlandıracak şekilde tasarlamaktır. Bizim için sadece bir değer ortaya koyan fikirler önemlidir. Bu durum markanız için eşi benzeri olmayan bir kimlik yaratır ve rakipler arasında öne çıkmanızı sağlar.

Örnek Proje İncelemesi: Ev Kullanımı İçin Sağlık Kiti

 Rosio markası için geliştirdiğimiz “Sağlık Kiti” 2019 yılı IDA tasarım ödülü dahil, önemli tasarım ödülleri aldığımız projelere güzel bir örnektir.
Hayati vücut ölçüm bilgilerini ev ortamında gerçekleştirmek, sürekli ölçüm bilgilerini depolayarak sağlık risklerini önceden tespit edebilmek açısından çok önemlidir. Projemizde temel vücut ölçüm fonksiyonları olan, termometre, tansiyon, nabız ve oksijen ölçümlerini taşınabilir tek bir cihazda bir araya getirdik.

Hedef kitlemiz öncelikle, yaşlı, hasta, engelli ve motor fonksiyonlarında kayıp yaşayan kullanıcılardı. Araştırmalar sonucunda önümüzde kullanıcı deneyimi ile ilgili iki önemli mesele belirdi: birincisi ergonomiyi hedef kullanıcılar için erişilebilir olması açısından değerlendirmek. İkincisi ise, ev ortamında yaşlılık ve hastalık ima eden tıbbi cihazların, insanda yarattığı olumsuz duygu durumunun önüne geçmekti. Kullanımı kolay ve geniş tutuş yüzeylerine sahip, estetik ve kompakt bir ürün geliştirerek tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik.

Arman Tasarım ürünü, 2019 yılı IDA ödülü sahibi Sağlık Kiti görseli

İş geliştirme, inovasyon ve yaratıcı planlamanın tüm amacı, bir organizasyon için değer üretmektir. Bu, yeni gelir kaynakları yaratarak da sağlanabilir, hali hazırda var olan kaynakların potansiyelini daha iyi kullanarak da. İster süreden ve kaynaklardan kâr sağlamak olsun, ister üretkenliğinizi ve performansınızı arttırmak… Akıllıca çalışmak, yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Özetle, inovasyon, sektörde ayrışmayı ve işinizi büyütmeyi hedefler.

Arman Tasarım olarak, 20 yılı aşkın süredir müşterilerimize inovasyon ve yaratıcı danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Tasarımlarımızla hayatı kolaylaştırıyor ve daha iyi deneyimler yaratıyoruz. Birçok şirkete, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak çok yönlü ürünler tasarlayarak, kendi eşsiz markalarını yaratmalarına yardımcı olduk; bu süreçte yirminin üzerinde önemli tasarım ödülü aldık.

Tasarıma Yatırım Yapmaya Hazır Mısınız?

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.