2020 ve Ötesi için Olmazsa Olmaz İş Trendleri

Geleceğin iş trendleri şüphesiz akıllı üretim teknolojileri, tüketim kültürü ve yeni tasarım anlayışları tarafından belirlenecek. Endüstri 4.0; otomasyon sistemlerinin, veri analizinin ve üretim teknolojilerinin gelişimini ele alıyor. Robotların merkezde olduğu bir üretim sistemi, insan ve makine iletişiminin ilerleyişi ve algoritmalar ile öğrenip karar veren makinelerin gelişimine şahit oluyoruz. Teknik ilerlemeler daha kaliteli, daha ucuz ve daha az israf yapan bir üretimi mümkün kılıyor.

Buna karşın tasarımın değeri ve rolü hiç olmadığı kadar büyük ve kritik. Çünkü artık teknolojiler kendi başlarına bir anlam ifade etmiyor. Dünya genelinde alternatif değerler konusunda farkındalığın artması, bizi insan, toplum ve gezegen temelinde teknolojiye yeni anlamlar kazandırmaya ve yeni iş trendleri geliştirmeye itiyor. 

Gelecekte yeni tasarım anlayışları görseli
Gelecekte yeni tasarım anlayışları görseli

Kullanıcı Odaklı Tasarımdan Yaşam Odaklı Tasarıma Geçiş

Tüketici bilincinin artmasıyla kar odaklı büyümenin gezegen üzerinde nasıl sonuçlar doğurduğunu görmek, üretim ve tüketim davranışlarını yeniden düşünmeye ve yeni iş trendleri geliştirmeye olanak sağladı. Tüketiciler sürdürülebilirlik kaygısı taşıyan şeffaf üretim süreçlerini destekliyor. Ürünlerin yarattığı bireysel tatminden öte toplumsal faydaya odaklanan ve “yaşam için tasarım” anlayışını benimseyen ürünlere doğru bir eğilim görülüyor. Dolayısıyla, kullanıcı odaklı tasarım anlayışı yaşam odaklı tasarım anlayışına eviriliyor.

Tasarımın geleneksel prensipleri olan arzu edilebilirlik, fizibilite ve uygulanabilirlik artık kolektif bir anlayışla temellendiriliyor. Arzu edilebilirlik, kullanıcı veya müşteri bireysel olarak ne istediğiyle alakalı iken şimdi müşteriler ürünlerin sürdürülebilir bir hayatı mı desteklediği yoksa ticari bir savaşı mı körüklediği konusunda daha bilinçli tercihlerde bulunuyorlar. Fizibiliteyi etkileyen başlıca faktörlerin arasında fiziksel malzeme, dijital üretim ve tüketim bulunurken iş trendleri için gittikçe çevresel ve toplumsal etkilere doğru bir kayma gözlemleniyor. Dijitalleşmenin neyin mümkün olup olmadığıyla alakalı algımızı kökten değiştirdiği doğru. Ancak fiziksel dünyada ise değişen toplumsal davranışlar doğrultusunda doğa dostu materyallere duyulan talep artıyor.

Danimarkalı bir tasarım markası olan Mater, geri dönüştürülmüş plastik ve alüminyumu ev eşyalarına üretim sürecinde dahil ederek, sürdürülebilir üretim anlayışını öne çıkarıyor. Aslında yaşam odaklı tasarımın, insan odaklı tasarım anlayışını ortadan kaldırdığını söyleyemeyiz. Çünkü kullanıcılar dünyadaki doğal döngü içerisinde nerede bulundukları ve nasıl bir etkiye sahip oldukları hakkında bilinçlendikçe insan odaklı tasarım kavramı da yeniden tanımlanıyor.

Tasarım, sunduğu yeni ürün, hizmet ve iş modelleriyle insan davranışlarını geliştirme gücüne sahiptir. Üretim biçimlerinin, karbon ayak izi hesaplamalarının ve etik tedarik süreçlerinin yakından takip edilmesi çalışma anlayışımızı farklı bir noktaya taşıyor. Önümüzdeki dönemde, tasarım odaklı düşünme yöntemlerini hem kullanıcı ihtiyaçlarını hem de çevresel ihtiyaçlarını dahil edecek şekilde yeniden tanımlamak gerekecek.

Yaşam Odaklı Tasarım görseli
Yaşam Merkezli Tasarım görseli

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Norm Oluyor

Yıllar boyunca kapitalizmin şirketlere dikte ettiği en büyük kriter olan finansal büyüme yerini yeni iş trendleri ile alternatif değerlere bırakmaya başlıyor. Doğal kaynakların bir sonu olduğunu kabul etmek beraberinde üretim anlayışımızı yeniden tanımlama ihtiyacını getirdi. Artık yatırımcılar ve tüketiciler çevresel, sosyal ve politik etkileri gözeten farklı büyüme kriterlerini değerlendirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla kuruluşlar iş trendleri için daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir modellerin arayışına girdiler. Büyümeyi yeniden tanımlamak, kuruluşları yeni anlamlar ve ölçütler oluşturmaya itiyor. Örneğin, Sodexo gıda atıklarını azaltma yönünde çalışmalar yürütüyor ve bu aksiyonların sonuçlarını kurumsal başarı kriterlerini içerisine dahil ediyor. Bir ürün veya hizmet maliyetinin, sürdürülebilirlik faktörleri göz önünde bulundurularak hesaplandığı bir döneme giriyoruz. 2020 yılı ve sonrası için kapitalist sistemin işleyişinde parametre değişikliğine duyulan ihtiyaç öne çıkıyor.

Yenilenen üretim anlayışını gösteren görsel

Demografik Dönüşüm Tüketiciyi Doğru Anlamamızı Gerektiriyor

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, yaşlanan nüfusun payı önümüzdeki yıllarda önemli derece artacak ve bu küresel demografik dönüşümde herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tasarımcılara önemli bir rol düşüyor. Baby Boomers kuşağının toplam nüfus içerisinde büyük bir pay elde etmesi, ürün ve hizmet anlayışında yenilikçi fikirlerin gelişmesine fırsat verecektir.

Görülen demografik kaymanın teknolojik platformların üzerindeki etkileri görülmeye başlandı bile.  Baby boomers kuşağının ekonomik etkileri ekonomik faaliyeti etkilemeye devam ediyor. Daha fazla harcanabilir gelir ve satın alma gücüne sahipler. Bu nesil, 1946-1964 arasında doğanları ifade ediyor. OXO ve Alibaba gibi şirketler kullanıcı segmentasyonu yaparak dünya genelindeki artan yaşlı nüfusu doğru bir şekilde etkileşime geçirebilecek arayüzler tasarlamaya başladı ve bu yönde gelişmeler devamı da gelecek gibi görülüyor. Ancak, şirketler yaş üzerinden varsayımda bulunmaktan genel anlamda kaçınmalıdır. Çünkü bahsettiğimiz alternatif değerlere doğru gerçekleşen eğilim sadece Milenyum kuşağını kapsamıyor. Aksine Dünya üzerinde etkimizin ve sorumluluğumuzun farkına vardıkça değişen tüketim davranışları da her yaştan insanı etkiliyor. Dolayısıyla, kuruluşlar her nesilden tüketiciyle nasıl iletişime geçeceklerine ve ürünlerini nasıl tasarlayacaklarına çok daha dikkat etmeleri gerekecektir.

Demografik dönüşümle tüketici algısı değişimini gösteren görsel

3D Yazıcılar Yaygınlaştı, 4D Yazıcılar Bizi Nereye Götürecek?

Sanal gerçekliğin günlük hayatımızda ne kadar etkili olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak 2020 yılı ve sonrası için dijital ve fiziksel dünyayı birbirinin içine girdiği bir düzen bizi bekliyor. 3D yazıcıları ve tarama sistemleri artık kitleler için hızlı bir şekilde erişilebilir ve uygun fiyatlı bir hale geldi. Dolayısıyla, dijital ortam fiziksel dünyamızı şekillendirebiliyor ve tasarımın kişiselleşmesine olanak tanıyor. Örneğin, Shapify müşterilerin vücudunun 3D taramasını alarak onları oyuncak figürlere dönüştürebiliyor. 3D yazıcıların bu denli yaygınlaşmasıyla kendimizi, çevremizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi algıma biçimimiz de değişiyor. 3D yazıcıların ardından gelen 4D yazıcılar ise bu dönüşümü ayrı bir boyuta taşıyor ve ileriki dönemde daha sık tartışılacağı öngörülüyor. 3D yazıcılar sabit şekillerini koruyan nesneler üretmeye olanak sağlarken 4D yazıcılar şekilleri, renkleri, boyutları ve hareket biçimleri değişebilen materyaller üretebiliyor. 4D yazıcıların yaygınlaşması imalat, ulaşım ve medikal alanları derinden etkileyecek bir gelişme olacak.

Bu konuda detaylı bir blog yazımız var:
4D Printing Ve Kendiliğinden Kurulum

4 boyutlu baskı yazıcılarının ürettiği materyaller görseli

2020’nin Yükselen Meslekleri Arasında: Veriye Dayalı Her Şey

Eğer bugün büyükanneniz ne iş yaptığınızı kolayca anlıyorsa, gelecekte o mesleğin var olmayacağı öngörülüyor.  Bankacılık, müşteri temsilciği, avukatlık, inşaat, ulaşım, habercilik, sigorta, tarım ve birçok meslek grubu özellikle de hizmet sektörü dijital teknolojiler tarafından yapılmaya başlandı.

Artık makineler algoritmalar sayesinde insan müdahalesi olmadan veri analiz ederek öğrenebilir deneyimler geliştirebiliyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde bilgisayarlar insanlar için çok karmaşık olan pek çok görevi birkaç saniye içinde çözmeye başladı. Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri bugün bulut bilişim platformları sayesinde kapsamlı hizmetler sunuyor. Ancak, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenmesi algoritmalarından en iyi şekilde yararlanmak için çok büyük miktarda, temiz ve tarafsız veriye ihtiyaç duyuluyor. Şirketler yapay zekayı bünyelerine entegre etmeye başladı bile ve veri bilimcilere duyulan ihtiyaç gittikçe artıyor. Yapay zeka ile birlikte en trend sözcüklerden biri olan Derin öğrenme (Deep Learning), insan beyninin çalışmasına benzer bir şekilde, büyük veri takımlarının işlenmesi üzerinde ileri matematik uygulanmasıyla gerçek olmaya başladı. 2020 yılı ve sonrası için parlayacak mesleklerin başında veri analist, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanı, büyük veri (Big Data) uzmanı bulunuyor.

Günümüzde Dijital Teknolojiler görseli
Dijital Teknolojiler görseli

Yapay Zeka Teknolojisi: Otomasyondan Çok Daha Fazlası

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen otomasyon sistemlerinin, verimliliği ne denli artırdığına geçtiğimiz senelerde şahit olduk. 2020 yılı itibariyle ise yapay zeka, insan yaratıcılığını desteklemekte ve yeni değerler üretmekte etkili bir araca dönüşecek. İnsan becerilerini yapay zeka ile birleştiren sistemler insan-makine ilişkisini dönüştürerek, iş yükündeki operasyonel karışıklıkların önüne geçecek ve insan deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak gelişmelerin önünü açacak. Yapay zekanın dinamik bir araç olarak kurumların işleyişini geliştirmek amacıyla kullanılması, bu teknolojinin ekonomik ve sosyal yansımalarını ileriki dönemlerde daha fazla tartışmaya açacaktır.

Yapay zekanın görme, ses tanıma ve tavsiye sistemleri gibi kullanım alanlarının ötesinde iş modellerini kökünden etkileyecek değişikliklere sebep olacağı öngörülüyor. Yapay zeka ve insan işbirliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere geliştirilen yeni ve sistematik yaklaşımlar yükselişe geçiyor.

Global tasarım ve inovasyon danışmanlık şirketi olan Fjord, insanların yapay zeka ile ortaklığını geliştirmekte tasarımın fark yaratacağı alanları insan deneyimini geliştirmek, karmaşık sistemlerle başa çıkmak ve yenilikçi ürün/hizmetleri öngörmek olarak açıklıyor.

Yapay zeka teknolojisinin gelecekteki önemini göstren görsel
2020 yılı sonrası için Yapay Zekanın önemini gösteren görsel

1- İnsan Algılarını Fiziksel Gerçekliğin Ötesine Taşıyan Deneyimler

Yapay zeka, doğru kullanıldığı takdirde kişiselleştirilmiş deneyimlerden daha etkili bir şekilde vizyonumuzu geliştiren ve dünyayı anlayış biçimimizi zenginleştiren deneyimler sunabilir. Örneğin, Google Lens’in sağladığı görsel analiz yöntemi ve gelişmiş görüntü tarama özelliği çevremizdeki nesneleri anlamlandırmamızda bizi farklı bir boyuta taşıyor.

2- Kompleks Sitemler İçerisinde Problem Çözme

Dijital dönüşüm ve globalleşme, iş altyapısının hızını artırdı, karışıklığını derinleştirdi ve ölçeğini genişletti. Bu yüzden artık büyük kuruluşların çoğunda kurum içi veri birimi ekipleri bulunuyor. Örnek olarak, Tokyo Demiryolları Teknik Araştırma Enstitüsü’nün yapay zekayı kullanarak memur ve denetleyicilerle birlikte tren gecikmelerine karşı nasıl mücadele ettiklerini ele alalım. Yapay zekayla güçlendirilmiş araç ve hizmetler, kompleks ve dinamik sistem içerisinde işleyişi daha iyi anlamaya ve geliştirmeye yardımcı oluyor ve zamanlamayı optimize ediyor.

3- Simülasyon, Karar Verme ve Yenilikçi Fırsatlar Yaratma

Çeşitli kuruluşlar yeni ürünlerin, hizmetlerin ve hatta iş modellerinin tasarımını ve inovatif gelişim süreçlerini hızlandırmak için yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor. Örneğin; bir mimari araç olan Finch, bir binanın boyutları ayarlandığında tesisatı da otomatik olarak yeniden düzenleyerek mimarların farklı tasarım sistemleri kurmalarına izin veriyor. MakerSights, bir karar verme motoru olarak markalarla müşterinin isteklerini buluşturarak ve markalara hangi tarzların piyasada karşılık bulup bulamayacağına yönelik görüşler sunuyor. Son olarak, Klydo ise, yapay zeka teknolojisini kullanarak inovatif fırsatların tanımlanmasına, önceliklendirilmesine ve onaylanmasına yardımcı oluyor.

Geleceğin iş trendlerinde akıllı üretim teknolojileri şüphesiz büyük bir belirleyici role sahip olacak. Buna karşın tasarımın değeri ve rolü hiç olmadığı kadar büyük ve kritik. Çünkü robotların giderek merkeze alındığı Endüstri 4.0 devrinde artık teknoloji tek başına bir anlam ifade etmiyor. Dünya genelinde bilinçli tüketim ve farkındalığın artması, bizi insan, toplum ve gezegen temelinde teknolojiye yeni anlamlar kazandırmaya yönlendiriyor.

Arman Tasarım

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.