Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Meslek Pratiği

Arman Design Tasarım Direktör’ümüz Öğr. Gör. Hatice Armağan, Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 4 yıldır tasarım projeleri dersleri ile endüstriyel tasarım eğitimi vermektedir. Meslek pratiğine odaklanan stüdyo derslerini profesyonel bir bakış açısıyla sunan ve öğrencilerine tasarım trendleri, yeni teknoloji, malzeme ve üretim yöntemlerini de içeren kapsamlı bir endüstri ürünleri tasarımı yaklaşımı sunmaktadır. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir meslektir. Ürün tasarımı sürecini ve bu sürecin farklı aşamalarında ne gibi yollar izleneceği bu dersin temelini oluşturuyor.

Endüstriyel tasarım eğitimi görseli
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Meslek Pratiği görseli

Endüstriyel Tasarım Eğitimi Stüdyo Dersleri İçin Meslek Pratiğinin Önemi

Endüstriyel tasarım eğitimi programında proje derslerinin yanı sıra tasarım öğrencisinin vizyonunu besleyecek dersler yer alıyor. Sanat tarihinden proje yönetimine, ergonomiden malzeme bilgisine, ekonomiden pazarlamaya, geniş bir çeşitlilikte daha birçok derse 4 yıl boyunca yer veriliyor. Bununla beraber stüdyo dersleri Endüstriyel Tasarım eğitiminin temeli niteliğinde. Bu yüzden meslek pratiğinin içinden tasarımcıların, eğitim süreçlerine dahil olması önemli…

Proje deneyimi fazla olan bir tasarımcının bölümün eğitimine katkısı teori eğitimiyle birlikte daha verimli oluyor. Proje geliştirme sürecinin her aşamasına dair birebir deneyim, eğitmenin öğrenciye daha işlevsel şekilde yön verebilmesine yardımcı oluyor. Bununla beraber güncel gelişmeleri ve sektördeki gerçek pratiği ilk elden öğrenmek, öğrenciye mesleğe hazırlık için birkaç adım önde bir donanım kazanmaya olanak sağlıyor.

Öğrencilerin, stüdyo derslerinde dönemlik projeler ortaya çıkartmaları beklenmektedir. Ders kapsamında ortaya çıkan ürünler, fikir aşamasından prototip aşamasına kadar sunuma hazır hale getirilir. Bu süreçte ürün kimliği, ürün ailesi kavramları, teknoloji ve yenilik kavramları, UX kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı gibi konular ele alınır. Mekanizma tasarımı, sistem tasarımı ve kavramsal tasarım, insan ve ürün ilişkisi, yaratıcı süreçler ve fonksiyonel tasarım kavramları incelenir.

Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi Hatice Armağan görseli
Endüstriyel ürün tasarımı eğitimi görseli
Öğr. Gör. Hatice Armağan görseli

İkinci sınıf itibariyle endüstriyel ürün tasarımı öğrencileri stüdyo dersinde, o dersin öğretim görevlileri ile dönemlik projeler ortaya çıkarırlar. Ders kapsamında ortaya çıkan ürünler, fikir aşamasından prototip aşamasına kadar işlenir ve raporlanır. Proje dönem sonunda bir jüri sürecinden geçer ve öğrenci projesini anlatmaya ve gelen soruları en iyi şekilde cevaplamaya çalışır. Bu süreçte öğrencilerden, endüstri ile müşterek ürün geliştirme deneyimi kazanmaları ve proje ve yenilik yönetimi konusunda edindikleri deneyimi projeye yansıtmaları beklenmektedir.

Ders kapsamında gelecekte var olması beklenen teknolojiler ve bu teknolojilerin gelişimini etkileyecek eğilimler incelenir. Bunlara ek olarak gelecekte oluşabilecek kullanıcı ihtiyaçları, malzemeler ve yaşam stilleri üzerinden tasarım problemleri üretilir ve bu problemlere kavramsal tasarım çözümleri önerilir.

Endüstriyel ürün tasarım eğitim görseli
Stüdyo dersinde endüstriyel ürün tasarımı öğrencileri görseli

Kullanıcısını iyi gözlemleyen “Ürün Tasarımı” alternatif geleceklerin yapıcı bir öngörüsüdür!

Bir tasarımcı ya da tasarım ekibi, her zaman hizmet, sistem, ürün ya da iş modeli tasarlar… Tasarımcı adayı öğrencilerin ürün geliştirme sürecinde ürün tasarımının yerini anlamaları çok önemlidir. Endüstri ürünleri tasarımı, yerini robotların alamayacağı önemli bir meslek grubunda yer alır. Endüstriyel tasarım derslerinde insan-ürün, insan-mekân ve insan-çevre ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmektedir. Öğrencilerin endüstriyel tasarım örnekleri inceleyip, ürün analizleri yaparak problem tanımlama ve çözüm üretmeleri beklenmektedir. Bu konuda bazı adımlar:

1. Kullanıcının objektif rolü ve doğru çözüm üretilmesi.
2. Gelecek için tasarım ve alternatif gelecekler için yaratıcılık
3. Kullanıcı ihtiyaçlarını benzersiz yeni deneyimlere ve pazar potansiyellerine dönüştürmek
4. Tedarik, üretim, kullanım, montaj, servis vb. tüm paydaşlarla birlikte sistematik çalışmak
5. Planlama ve pazarlama ekibine değil, öngörülerimize güvenmek ve mutlaka kullanıcı testleri yapmak.

Hatice Armağan ve endüstriyel tasarım öğrencileri görseli
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tasarım projeleri ders görseli

Endüstriyel tasarım dersleri, birinci sınıftan itibaren ürün, sistem, hizmet ve deneyim tasarımı vb. alt konularını içeren, araştırma yöntemleri, üç boyutlu düşünme ve yaratıcı problem çözümleme bilgi ve becerilerini aktaran tasarım projeleriyle sürdürülür. Diğer zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrencilerin serbest el, teknik çizim, bilgisayar ortamlarında çizim ve eskiz teknikleri ve modelleme, maket yapımı, görsel ve sözel anlatım, analitik ve kavramsal düşünmeyi geliştiren, yaparak-öğrenmeyi hedefleyen mesleki altyapı sağlanır.

Arman Tasarım ile Medipol TTO Teknoloji Transfer Ofisi arasında imzalanan protokol ile birlikte çok daha verimli ve uzun süreli bir işbirliği hedeflenmiştir. Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük önem veren Arman Tasarım, işbirliklerini arttırarak devam etmekte. 2019 yılının ilk işbirliği, endüstriyel tasarım eğitimi alanında Medipol Üniversitesi ile gerçekleştirildi.

Arman Tasarım ile Medipol TTO Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği görseli
Arman Tasarım ile Medipol TTO Teknoloji Transfer Ofisi protokolü görseli

İşbirliği kapsamında;

• Birlikte yürütülecek bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları,
• İşbirliği kapsamında yapılacak projelerin ulusal ve uluslararası proje destek programları ve fonlarından faydalandırılması hizmetleri
• Birlikte gerçekleştirilecek ortak proje ve tezlerin çıktılarından oluşan makale ve bildiri çalışmaları
• Sanayici-proje-akademisyen eşleştirilmesi gibi faaliyetleri
• Taraflar arasında rutin deneylerin yapılmasına yönelik çalışmaları
• Öğretim üyelerinin firmaya yapacakları danışmanlık çalışmaları
• Üniversitenin lisans öğrencilerinin stajlarını firmayla işbirliği içinde yapmalarına yönelik çalışmaları
• Karşılıklı seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.