Geleceğin Ekonomisinde Tasarımın Değeri

Dünyanın önde gelen ekonomilerinde tasarım etkinliği, verimli ve başarılı bir inovasyon süreci için önemli bir araçtır. Ürün geliştirme odaklı şirketler pazarın taleplerini inceler, verilere göre yatırımlarını yönlendirirler. Tasarım odaklı ürünlerin pazardaki pozitif sonuçlarını gördükçe yatırımlarını güçlendirirler. Bu kültür güçlü ürünlerin ortaya çıkması yanında firmanın gelecek stratejilerine de ışık tutmaktadır. Firmalar için artık satış adetleri, performans grafikleri markanın değerini anlatmak için artık yeterli görülmemekte, yenilikçi özellikleri de belirleyici olmaktadır. Tasarımı, sürecin bir parçası olarak değil, sürecin en başından harekete geçirilmesi gereken bir kaynak olarak ele almak gerekir. 

Tasarımın Ekonomisi

Tasarım yapmayan ve dijitalleşmeyen bir markanın hayatta kalması mümkün mü?  İngiltere’de sadece 2015 yılında firmalar tasarıma 14,7 milyar sterlin yatırım yaptı. Her firma yaptığı yatırım minimum 20 katı değerinde kazanç sağladı. Tasarımın gücünü erken fark eden İngiltere, neden bu konuya en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyor? Aslında ülkenin tasarım ve inovasyon fırsatını çok daha geçmişten gördüğünü söyleyebiliriz.

“Churchill’in savaş hükümeti, ulusun ekonomik olarak yenilenmesini desteklemek amacıyla 1944’te Endüstriyel Tasarım Konseyi’ni kurdu. Ülke yeniden inşa etmek, yenilik yapmak ve büyümeyi teşvik etmek için tasarıma yöneldi. Şimdi Tasarım Konseyi olarak rolümüz, hayatı tasarım yoluyla daha iyi hale getirmektir. Ülke sismik ekonomik zorluklarla ve değişimle karşı karşıya kaldıkça, bir kez daha tasarıma dönmenin zamanı geldi.” Design Council UK,

Design Council UK Tasarım Ekonomisi 2018 Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarım kavramının iş dünyasındaki yeri satış, pazarlama, servis, üretim gibi temel birimlere göre daha fazla gelişmektedir. Gelişimi sadece teknolojik olanaklar açısından ele almak doğru olmaz. Teknolojinin sorunlara çözüm olabileceğini düşünmek yerine, teknoloji üstü yaratıcı yollar aramaya başlayan firmaların yarattıkları sonuçlar, endüstride paradigmayı kökten değiştirmeye başladı. Bu da şirket değerlemelerinde çarpanlara kadar yansıdı. Tasarım odaklı firmaların fırsat değerlemesi ölçeğinde çarpanları arttı. Firmalar geçmiş dönemlere göre tasarımın marka değerine katkısının daha çok farkındalar. Tasarımın değerini daha net olarak tanımlamak isteyen yetkili analistler bu katkıyı sayısal verilere döktüler.

Ekonomik değer yaratan ve etkisini kısa sürede göreceğiniz kaç yatırım platformu var?

Firmalar için makine alımları, reklam ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlıklar gibi etkinlikler yanında, hisse senetleri, yatırım fonları, gayrimenkul, vb. üzerinde sürekli çalışılan yatırım araçları… Bunların doğru yönetilmesi elbette varlıkların korunması açısından önemli. Ancak sizi rakiplerinizden farklılaştıracak, yenilikçi ürünlerle sektörde lider olmanızı sağlayacak, uluslararası ödüllerle markanızı güçlendirecek, küresel çapta tanınan bir şirket haline getirecek olan en önemli olgu TASARIM.

TasarımEkonomisi

Tasarım, inovasyon için bir kaynaktır. Yapılan anketler, kendi bünyesinde bir Ar-Ge/ Tasarım ekibi olan veya dışardan tasarım firması ile çalışan şirketlerin daha başarılı olduğunu gösterdi. Yeni ürün, hizmet veya süreç geliştirme olasılığının ortalamadan çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmalar tasarımın önemini belirleyen ana faktörü marka başarısı olarak kabul ettiler ve daha hızlı, daha çabuk büyüyen markaları daha başarılı olarak tanımladılar. Bu verilere dayanarak analistler şirketleri inceleyince, başarılı markaların tasarım ilkelerini benimsemiş firmalar olduğunu gördü. Sayısal verilere dayalı ekonomik stratejilerin yanında soyut olan tasarım stratejilerinin uygulanmasının başarı getirdiği sonucuna vardılar. Araştırmacılar sayısal verilerin yanında firmaların marka başarısından bahsederken kullandığı anahtar kelimeleri saptamayı başardı. Firmaların marka başarılarını tanımlarken en çok kullandıkları terimler analitik verimlilik, kurumsal çeşitlilik, tekrara açık iş süreçleri ve kullanıcı deneyimi olduğu tespit edildi.

Analitik Verimlilik:

Araştırmaya katılan her başarılı şirkette titiz ve iddialı bir tasarım bölümü bulunmaktadır. Tasarıma satış, üretim ve mühendislik kadar ciddi bir disiplinle yaklaşan işyerleri tasarıma disiplinsiz bir şekilde yaklaşan markalara aksin market başarısı yakalamanın kolay olduğunu belirtti.

Kurumsal Çeşitlilik:

Farklı eğitimlere ve bakış açılarına sahip elemanları bir araya getiren şirketlerin rakiplerine göre daha başarılı oldukları not edildi. Çeşitli insan profilleri ve departmanlar arası çalışanları olan işyerlerinin daha inovatif olduğu belirtildi.

Tekrara Açık İş Süreçleri:

Tasarımın ana özelliği olan tekrara açık iş sürecini başka bölümlerde uygulayan işyerlerinin başarı oranın çoğaldığı belirlendi. Tekrarlama kültürünü benimseyen işyerleri rakiplerine göre pazara daha başarılı ve olgunlaşmış fikirler öne sürdü.

Kullanıcı Deneyimi:

Araştırmalara göre yeniliklere açık olan markalar eski kafalı markalara göre daha çabuk başarı yakaladı. Yeni trendlere uyup entegre bir kullanıcı deneyimi sunan markaların eski marka stratejilerine uyan markalara göre tercih edildiği belirlendi.

Analistler bu dört terimi marka başarısını tanımlamak için kullanan firmaların uzun vadede pazarda daha çok başarıya ulaştığını gördü. Buna ek olaraktan araştırmacılar tasarımın her türlü endüstrideki şirketlerin başarısına pozitif katkı sağladığı sonucuna vardı.

Design Delivers Value

‘İngiltere İnovasyon Araştırması sonucunda bir firmanın tasarımla ilgilenmesinin ürün, servis ve çalışma aşamaları konusunda daha inovatif olma olasılığının arttırdığını ortaya çıkardı.’ – Design Council UK

Bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler yeni teknolojileri ve iş modellerini benimsedikçe, tasarım gücüne ve bilgisine olan talep hızla artıyor. Ülkemizin durgun üretkenliğini, bölgesel dengesizliğini ve küresel ekonomik değişime verdiği tepkiyi ele almak, yeni ekonomik temeller gerektiriyor. Ülke genelinde yeniliği teşvik eden, büyümeyi hızlandıran ve daha yüksek değerli, esnek işler sağlayan becerilere ve varlıklara erişim gerekiyor. Yenilikçi tasarımın bu yeni temelleri sağlamada önemli bir rol oynadığını tüm kaynaklar gösteriyor. Ekonomide tasarım kullanımı sadece büyümekle kalmıyor, aynı zamanda firmaların yenilik yapmalarına, üretkenliklerini ve cirolarını artırmalarına yardımcı oluyor. Bunu bir ülke politikası olarak ele almak, tasarımın inovasyonu teşvik etmek ve daha yüksek değer yaratmak için çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Tüm ülke çapında büyük-küçük her firmanın kendi tasarımlarını üretmesini sağlamalıyız.

Arman Tasarım olarak kurum felsefemiz “Tasarım en iyi yatırımdır.” Yaratıcı fikirlere sahip olmak iyi bir şey. Ancak bu fikirleri piyasaya uygun bir biçimde üretebilmek çok daha önemli. Yalnızca şirketinizin işleyişini iyi anlayan bir gelişim ortağı sizin için muhteşem sonuçlar yaratabilir. İyi tasarım insanı birinci sıraya yerleştirir. Sorunları çözmek, düşünmeyi teşvik etmek ve hayatları daha iyi hale getirmek için yaratıcılığı kullanır. Tasarımcılar tüm ekonomide çalışır. Yapılı çevreyi, dijital dünyayı ve kullandığımız ürün ve hizmetleri şekillendirerek daha iyi yerler, daha iyi ürünler ve daha iyi performans yaratırlar. Biz tasarım çalışmalarımız ve metodolojilerimiz ile müşterilerimizi başarıya kavuşturmaya çalışırız. Tasarım ofisi olarak yaratıcılığı ve inovasyonu, firmalar için bir katalizör olarak tanımlarız. Doğru ürün stratejisiyle firmanızın geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.