Girişimcilik Kültürü ve Mikro-Üretim Laboratuvarları

Son yıllarda popülerleşen girişimcilik kültürü, insanların mevcut problemlere yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesi adına yeni yollar yaratıyor. Bu kültür, bölgesel ihtiyaçlara, bölgesel çözümler geliştirmeye, ileri teknolojileri araştırmaya ve toplumsal gelişmeye katkı sağlıyor. Bunun yanında hayatımızı her geçen gün daha fazla etkileyen dijital teknolojiler çözüm yaratımına ve fikirlerin doğrulanmasına çok yönlü katkı sağlıyor. Üretim teknolojilerindeki yenilikler fikir çeşitliliğini ve üretme hızını artırıyor. Bu süreç günümüzde  Makerspace” olarak isimlendirilen ve ileri teknolojilere sahip, küçük ölçekli üretim laboratuvarların oluşmasını sağladı. Geçmişte limitli olanaklara sahip yenilikçi gruplar, yeni tasarım ve üretim laboratuvarlarının sağladığı kolektif çalışma olanakları sayesinde küresel ticaret sahnesinde ağırlığı görülen etkin bir oluşum haline geldi. Benzer biçimde girişimcilik kültürünün gelişimi ile daha önce üretim dünyasında yer almayan eşitlik, sosyallik, çevre sorumluluğu kavramları üzerinde bütünsel bakış ile çalışılabilecek bir çok yeni platform ortaya çıkmaya başladı.

Robotics Blue Clipart

Gelişen Ülkelerde Problem Çözme Girişimleri

İleri teknoloji üretimde yeni döneme geçiş birçok ülkede dijital fabrikalar ve mikro-üretim laboratuvarları (makerspace) olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Dijital fabrikalar büyük çaplı üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklerken, makerspace isimli daha küçük ölçekli mikro üretim yapan kişisel üretim-araştırma merkezleri ile lokal çözümlemeyi arttırmak için çalışıyor. Eğitimsizlik, eşitsizlik, doğal yaşamın tehlike altında olması gibi lokal problemlerin çözümü için teknolojiye erişim sağlayan mikro-üretim noktaları, sürdürebilirliğe AR&GE yaklaşımı ile farklı bir kulvar açıyor.

Mikro-üretim laboratuvarları şuan Dünya’nın dört bir yanına hızla yayılıyor. Makerspaceler üyelik karşılığı üreticilere ileri teknolojilere ve yaratıcı bir kitleye ulaşım sağlıyor. Makerspaceler sayesinde, bilgisayar destekli tasarım, 3-boyutlu basım, hızlı kesim ve işlem makinaları, hızlı prototipleme teknikleri gibi ileri teknolojiler birçok insanın kullanımına açılıyor ve farklı sosyo-ekonomik seviyeden kişiler girişimciliğe teşvik ediliyor. Mikro-üretim laboratuvarları buluşçuları, çalışanları ve yenilikçilik fikir sahiplerini bir çok geliştirme olanakları ile biraraya getirerek lokal ekonomileri güçlendiriyor.

İleri ülkelerin girişimcilik kültürüne verdiği önem, bu devletlerin birçok şehirde mikro-üretim laboratuvarları kurmasını ve ileri teknoloji ile üretim araştırmaları sektöründe lider olmasını sağladı. Günümüzde gelişen ülkeler ise herkesin ihtiyaçlarının karşılandığı bir geleceğe yatırım olduğunu düşündüğü için benzeri küçük üretim laboratuvarlarının kuruluşu için ekonomik destekte bulunmakta. Gelişme yolundaki ülkelerde ise üretim laboratuvarları kurma sürecinin başında. Bu ülkelerde kurulmuş, gelecekte birçok laboratuvarlara örnek olması beklenen ve lokal çözümler yaratan örneklerden bir kaçı ise Hindistan, Filipinler ve Kenya’da bulunmakta.

Problem Çözme Misyonu İle Kurulmuş MakerSpace Örnekleri

Mumbai ve Delhi bazlı Maker’s Asylum, eğitim sistemine çözümleme kültürünü katmak, eşit ve ulaşılabilir inovasyon ortamlarını desteklemek ilkeleri ile kurulmuş bir lokal fabrikasyon laboratuvarı. Maker’s Asylum proje-bazlı öğrenimi desteklemek için toplumsal ihtiyaçları karşılamak için çalışan öğrencileri, üniversiteleri ve organizasyonları bir araya getiriyor ve taşınabilir laboratuvarı ile çevredeki köylerden öğrencilere inovatif çalışmalar konusunda sokak eğitimleri sunuyor. Hindistan bazlı laboratuvarın bir sonraki hedefi ise birçok fikrin geliştirildiği açık bir üniversite haline gelmek.

inovasyon

FabLab Mindanao ise Filipinli öğrencileri, küçük ve orta bazlı şirketleri bir araya getirerek ulusal ekonomiyi destekleyen bir mikro-üretim laboratuvarı. Girişimcilere teknolojik olanaklar ve çalışma ortamı sağlayan FabLab Mindanao, patent bazlı çalışma sistemi ile girişimcilere yeni bir kazanç yolu açıyor ve laboratuvarın ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyor. Patent sistemi ile döngüsel bir ekonomik plan geliştiren FabLab, gelecekte tercih edilecek iş stratejilerini günümüzde uyguluyor. Mindanao’daki laboratuvar kişiselleştirilmiş çözümler geliştirerek küçük şirketlerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bu şirketlerin piyasadaki rekabet gücünü arttırıyor.

Gearbox ise Nairobi, Kenya bazlı bir MakerSpace. Bilim ve tasarımı aynı ortamda barındırma ilkesi olan fabrikasyon laboratuvarı her yaştan girişimciye açık. Gearbox lokal bireylerin var olan üretim becerilerini öğreteceği bir ortam sağlayarak kişilerin gelirlerine katkıda bulunuyor ve teknik bilgi yanında aplikasyon bazlı aktivitelerle ülkede birçok kişinin sahip olmadığı bir eğitim sistemini küçük çapta hayata geçiriyor. Aynı zamanda fabrikasyon laboratuvarı, çalışmalarında Nairobi şehrindeki problemlere çözüm arayan girişimcilere teknolojik olanaklar ve proje odaları sağlıyor. Gearbox’un şimdiden Kenya marketine tanıtılmış bir ürünü bile var. Lumbrick isimli proje, organik çöpleri geri dönüştürerek birçok insana kömür alternatifi bir enerji kaynağı sunuyor.

Industry

İleri Teknolojilerin Oluşturacağı Toplumlar ve Kültürler

Dünya Ekonomik Forum’u girişimcilik kültürü sayesinde gelişmeye devam eden ve uygulanmaya başlayan ileri üretim teknolojilerinin, toplumlara kazandırabileceği pozitif yatırımların altını çizdi. Forum temsilcileri 3-Boyutlu basım, ileri robotik üretim, veri analizi ve akıllı üretim tekniklerinin ulaşılabilirliğinin artmasının, geri kalmış ülkeleri ve zayıf popülasyonları geliştirme potansiyelini not etti. Aynı zamanda ileri teknolojilerin ülkeleri geliştirme potansiyeli, artması beklenen üretim verimliliği, eğitim seviyesi ve azalması beklenen maliyetler, enerji ve malzeme kullanımına bağlandı.

Birleşmiş Milletler, gelişen ülkelerde ileri üretim ve sanayinin avantajlarının ancak AR&GE’ye yapılan yatırımların artması ile mümkün olduğunu belirtti. Temsilciler ekonomik desteğin 2010’da 1.4 trilyondan 2020’de 2.2 trilyona çıktığını belirtmekle birlikte, bu desteğin yeni bir geleceğin tasarlanması ve geri kalmış ülkelerin kalkınması için yeterli olmadığını da hatırlattı. BM geri kalmış ülkelerdeki küçük endüstrilerin gelişmiş ülkelerde ki kadar desteklenmesi gerektiğini, küçük endüstrilerin sadece %35’nin yatırım amaçlı krediye ulaşımı olduğunu belirtti.

sustainabilitychart

Teknoloji ve Seri Üretimin Verimli Kullanımı

İleri teknolojilerin seri üretim sektörüne katkılarından biri azalan malzeme, yenilenebilir enerji ihtiyacı olacak. Daha az materyal kullanımı doğal kaynakların tüketilmeden, sorumlu bir miktarda kullanılmasına izin verecek. Malzeme verimliği insanlar olarak yıllık 85.9 milyar tonluk karbon ayak izimizi düşürmeye yardımcı olacak. Aynı şekilde robotik fabrika sistemleri akıllandıkça üretim sürecinde devamlı, koordine çalışma artacak, yapılan hatalar azalacak ve bu sayede ürün başına ihtiyaç duyulan enerji tüketimi azalacak.

Üretimde ürün başına tüketilen hammadde ve üretim altyapısı azalmasının en önemli etkisi düşen maliyet ve satış fiyatları olacak. Malzeme ve enerjinin yanında, teknolojik gelişmeler sayesinde ürün başına harcanan insan emeği de azalacak üretim maliyetini daha da düşürecek. Azalan ürün fiyatları ulaşılabilirliği arttırdığı için aşırı fakirliğin ve susuzluğun üstesinden gelmekte rol oynayacak. Ucuz ama etik üretilen ürünler insanların hayat kalitesini yükseltecek, günlük problemlerine çözümler sunacak.

Gelişmiş teknoloji kullanan üretimin, başka avantajları ise çalışanların eğitim profillerini yükseltmek, kişi başına düşen ağır iş yükünü azaltmak ve çalışanların aylık gelirini çoğaltmak olacak. İleri teknoloji üretim sayesinde ağır işler insanlar tarafından yapılmayacak, insanlar sadece işleri yapan teknolojileri yönetecek ve programlayacaklar. Teknoloji monitörlüğü yapan mavi yaka çalışanlar ise iş gereği daha eğitimli olacaklar ve bilgili oldukları için daha fazla gelir elde edecekler.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.