Günlük Hayatı Kolaylaştıran Kamusal Teknoloji Tasarımı

Toplumsal hayat içerisindeki günlük deneyimlere değer katan, bilgi akışını sağlayan ve verimliliği artıran ürün ve cihazlar kamusal teknoloji tasarımı kapsamına girmektedir. Kamusal alanda yaygın bir şekilde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni ürün ve cihazlarla performansını gittikçe artırmakta. Kent hayatı içerisinde değişen dinamikler sonucunda çeşitlenen kamusal teknolojiler, insan ve cihaz etkileşiminin büyük ölçekte gerçekleştiği önemli örneklerdir.

Kamusal Teknolojiler Odaklı Ürün Tasarımı

Günlük hayatı kolaylaştıran ATM’ler, kiosklar ve dijital tabelalar her zaman farkında olmasak da toplumsal hayatın ayrılmaz parçaları haline gelmiş durumda olan bazı kamusal teknoloji örnekleridir. İçerik ve form aracılığıyla insanlara bilgi sağlayan kiosklar fiziksel bir alanı anlamlandırmak ve/veya düzene sokmak adına somut araçlardır. Diğer taraftan, ATM’ler para çekmek, para yatırmak veya havale yapmak gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek adına şehir sakinleri tarafından sıklıkla kullanılır.

Bu ürünler sürekli gelişen teknolojinin yarattığı toplumsal gerçekliğe uyum sağlayarak günlük hayatı etkili bir şekilde yönetiyorlar. Başka bir deyişle, bu teknolojilerden faydalanmak; üzerine detaylıca düşünülmüş tasarımlarla gün içerisinde sıklıkla etkileşim içerisine girmek ve bir bağ kurmak demek. Bu noktada, kamusal alanda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yollarının tasarımsal çerçevesini çizmek önem kazanıyor.

Kamusal Ürünlerin Tasarımsal Sınırlamaları

Özellikle açık alanda konumlanan kamusal ürün ve cihazlar birçok çevresel ve dış etkenlerle karşı karşıyadır. Hava durumundaki radikal değişiklikler veya vandalizm sonucu ortaya çıkabilecek hasarlar göz önünde bulundurularak önleyici tedbirler almak şarttır.
Kamusal teknolojilerin en kritik noktası kuşkusuz güvenliği sağlamaktır. Bu koşulları gözeterek tasarım tercihlerinde bulunmak, prototipler üretmek ve dayanıklılığı test etmek de bu yüzden ayrı bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte alanda bakım onarım işlemleri gibi gereksinimler göz önünde bulundurularak bu işlemleri mümkün olduğunca kolaylaştıracak kurgular tasarım stratejisinin içine dahil olmalıdır.

Bankacılıkta Kullanıcı Merkezli Tasarım Anlayışı

Hızla değişen günlük yaşam şartlarında, müşterilerin ürün ve hizmetlere olan talebinin de artmasıyla birlikte teknolojik çözümler üretmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bankacılık sektöründe entegre edilen teknolojik gelişmelerle temelde müşterilere etkili ve verimli bir hizmet sunmak amaçlanır. Kritik bilgilere hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlamak ve müşterilerin taleplerini karşılayabilmek iyi bir müşteri deneyimi sunmak ve bu sayede rekabet avantajı sağlamak açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. Bankacılıkta dünyada önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye, ilk insansız şubeyi geliştirerek bankacılık deneyimine yenilikçi bir yaklaşımı benimsediğini kanıtlamıştır. Bu kapsamda geliştirilen Video Teller Machine teknolojisi müşterilerin video bankacılığı yoluyla şube deneyimine bir alternatif üretilmiştir.

Kamusal teknolojiler, kapsamlı bir yaklaşımla kent hayatını iyileştiren ve etkili sosyal etkileşim sağlayan çözümler sunar. Bu amaçla ürün geliştirme ve mühendislik alanında en iyi uygulamaların benimsenmesi gerekir. Tasarım tarafında ise hizmet kalitesini belirleyen detaylar incelikle kurgulanır. Kullanıcının oluşmuş algısını bozmayacak şekilde pürüzsüz bir akış hedeflenir. Gencinden yaşlısına, teknolojik kullanımda becerikli olandan uzak olana kadar her kullanıcın rahatlıkla anlamasına ve kullanmasına olanak sağlayan tasarımlar hedeftir. Ekranın büyüklüğünden, ekranın açısına kadar pek çok teknik detay kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmek adına katı güvenlik standartları çerçevesinde planlanır.

İyi Bir Kamusal Teknoloji Tasarımı Nasıl Olmalı?

Kamusal alana yerleştirilecek ürünün yerleştirileceği alanın peyzaj, bina görünümü gibi görsel unsurlarıyla olan uyumu da dikkate değer unsurlardır. Kentin bir parçası olan her öğe, kentin kimliğine ve görsel bütünlüğüne karşı bir sorumluluk taşır. Öte yandan, arayüz tasarımının kalitesi de hizmet sağlayan bir ürünün verimliliğinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu yüzden estetik özellikler, ergonomik stil ve çevreyle uyum tasarım tarafında üzerinde düşünülmesi gereken konular arasında bulunur. Kamu yararına hizmet eden ürünlerde tasarımın kullanıcı deneyimine etkisi pratik, teknik ve yaratıcı bilgilerin doğru şekilde yönetilmesi sonucu oluşur. Bu nedenle kamusal teknoloji tasarımı kapsamında endüstriyel tasarımcı ve mühendislerin işbirliği içerisinde çalışarak kent hayatının kalitesine katkıda bulunmaları gerekir.

Kamusal Teknolojiler Odaklı Ürün Tasarımı

Arman Tasarım olarak bugüne dek gerçekleştirdiğimiz projelerimizin arasında bir çok kamusal teknoloji ürünü bulunur. Deneyimin mükemmelleştirdiği tasarım stratejileriyle Function Akaryakıt Dispenseri ve S-Matik Gösterge Paneli Türkiye’de ve uluslar arası tasarım yarışmalarında iyi tasarım ödülü kazanmış ürünlerimizden bazılarıdır. Kamusal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde tasarım araştırmasından başlayarak kalite yönetimine dek süren tüm aşamalarından özenle geçilir. Modülerlik, montaj kolaylığı, ortak ürün ailesi dili, üretimde inovasyon ile maliyet optimizasyonları gibi çeşitli niteliklerle ürünün nasıl etkili bir şekilde öne çıkabileceği bu süreç içerisinde belirlenir. Ürün tasarımlarımızın süreç hikayeleri üzerinden kamusal teknolojilerin tasarımında önemli noktalara göz atmak isterseniz projelerimizden Kamusal Teknolojiler sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.