Tasarımcılar Neden İş Stratejisini Şekillendirmeli?

Yakın zamana kadar iş stratejisi ve tasarım, bir arada düşünülen iki kavram değildi. Bir toplantı masasında oturan takım elbiseli iş adamları, iş stratejilerini belirlemek üzere bir araya gelip bir plan yaparlardı. Son aşamada ise tasarımcıyla konuşup ne planladıklarını aktarırlardı.

Tasarımcıların tutkusu ve yaratıcılığı sayesinde artık işler bu şekilde ilerlemiyor. Bir tasarım disiplini olarak strateji öngören tasarımcı ya da ekipler, toplantı masasında nihayet doğru yerini aldı. Tasarım stratejik bir iş avantajı haline geldi.

(İyi bir strateji, yalnızca fikir üretmekten fazlasıdır. Pratik, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir yol haritası oluşturmaktır ve başarılı bir şekilde değer üretmesi beklenir. Doğru strateji, gelir yaratan çözümlerin hayata geçirilmesidir.) Bizim tasarım stratejisine yaklaşımlarımız için sitemizdeki sayfamızı inceleyebilirsiniz.

https://www.armantasarim.com/tasarim-stratejileri-projeler/

Tasarımcılar ve İş Stratejisi

Şöyle düşünelim: Bugün, bir şirketten bahsettiğimizde aslında şirketin kendisini değil, ürününü düşünüyoruz. Facebook, arkadaşlarınızla konuştuğunuz mavi renkli sosyal ağ. Airbnb hafta sonu için güzel daireler ödünç aldığınız site. Apple ise cebinizdeki telefon, kucağınızdaki bilgisayar, belki de TV’nizin arkasındaki güç olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketler, ürünleri insan ihtiyaçlarına cevap verdiğinde gelişmeye devam eder. Eğer yöneticiler iş stratejilerinin ürüne iyi bir şekilde yansımasını istiyorlarsa, bunun öncelikle tasarımın içinde bulunması gerekir.

İş Stratejisi Tasarımcılar Tarafından Nasıl Şekillendirilebilir?

Pazarlama-Satış ekibi ile tasarımcıların iş dünyasını kavrayış şekilleri birbirinden farklıdır. Bir proje yöneticisinin dönüşüm oranlarında artış gördüğü yerde, tasarımcı kullanıcı deneyimindeki kalite artışını görür. Şirketin pazarlama yöneticisi sitede geçirilen süre artışını incelerken, tasarımcı etkileşimi daha pürüzsüz hale getirmenin yollarını arar. Pazarlama ekibinin odağı kullanıcılar üzerine iken “tasarımcıların odağında insan” vardır.

Tasarımcıların iş stratejisi şekillendirmesi görseli

İş stratejisinin geliştirilmesinde yer almak için tasarımcıların kullanıcıların savunucusu rolüne bürünmesi beklenir. Bu doğrultuda, ürünün tasarımını ve kullanım deneyimini negatif etkileyecek fikirlere karşı durmalıdırlar.
Ayrıca şu soruları da sormaları gerekir: Bu strateji yürütülmesi imkansız olacak kadar belirsiz mi? Kullanıcılar için kullanımı engelleyecek kadar kompleks mi? Bunun yanında, kararların genel çerçevede şirket stratejisine uygun olup olmadığını kavramak çok kritiktir.
Böylesi odaklanmış soruları yanıtlamak, sağlam bir vizyon geliştirmeyi sağlar. Sağlam bir vizyonla, başarılı tasarım geliştirmek çok daha kolay olacaktır.

Tasarım Stratejisi İyi Kurgulanan Bir Planlama Nasıl Katkı Sağlayabilir?

Stratejik planlama aşamasında, ilk günden itibaren tasarımcıları sürece dahil ettikleri takdirde sürecin işleyişinde büyük bir rahatlama olacaktır.
Bir şirketin verdiği tasarım kararlarına bakarak iş stratejisi kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Ancak, bir şirketin iş stratejisi tanımlanmış olsa bile, hangi tasarım seçimlerinin yapılması gerektiği her zaman belirgin değildir. Bir tasarımcı bu konuda oldukça fikir sahibidir. Stratejini değiştiğinde tasarım da değişmelidir ve eğer tasarım değişecekse bunun arkasında güçlü bir stratejik neden olmalıdır.

Şirketler “Tasarım ve Strateji” Arasında Güçlü Bir Bağlantıyı Nasıl Sağlayabilir?

Öncelikle, daha fazla tasarımcıyı sürece dahil etmek ve etkinliklerini artırmak kilit önem taşır. Bu her zaman göründüğü kadar kolay değildir, çünkü iyi bir tasarımcı bulmak zordur ve çoğu şirketin tüm tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla tasarımcıya ihtiyacı vardır. İkinci olarak, tasarımcıları ilgili tüm ekiplere entegre etmek gerekir. Etkili bir entegrasyon, beraberinde stratejik başarıyı getirecektir.

Şirketlerin tasarım ve iş stratejisi arasında güçlü bağlantıyı sağlaması görseli

Tasarımcılar stratejik karar alma süreçlerine daha fazla dahil oldukları zaman, işin hem stratejik hem de tasarım yönlerini benzersiz bir şekilde anlamalarından dolayı süreç içerisinde etkili bir rol oynayacaklardır. Şirketler bu durumu teşvik ederek tasarımcıların stratejiye yön vermeleri için gerekli ortamı sağlamalıdır. Böylece şirket genelinde tasarım bilinci artacak, strateji ve tasarım başarılı bir şekilde iç içe geçecek ve şirketin yeni iş ekosistemi içerisinde gelişmesine yardımcı olacaktır.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.