Marka Kimliğinde Logo Tasarımının Önemi

Logo genellikle marka isminden sonra bir firmanın sahip olduğu en güçlü görsel ve/veya sözel değerdir. Bir nevi markanın yüzüdür. Tıpkı tanıştığımız bir insanın yüzüne bakarak ilk izlenimde edindiğimiz fikirler ve hakkında verdiğimiz kararlar gibi, bir şirketin logo tasarımı da aynı güce ve etkiye sahiptir. Acaba şirketinizin yüzü markanız hakkınızda neler söylüyor?

Logo Tasarımı Marka Kimliğiniz Hakkında Neler Anlatıyor?

Logo tasarımına dair yapılan tercihler, marka algısı ve satın alma kararlarını yönlendiren ince detayların toplamıdır. Hedef; ayırt etmesi kolay, çeşitli iletişim kanallarında rahatlıkla kullanılabilecek ve farklı boyutlarda dahi etkisini yitirmeyecek kadar güçlü bir logodur. Dolayısıyla, renkler, şekiller, yazı tipleri de dâhil olmak üzere logoyu oluşturan tüm unsurlar markanın mesajını doğru yansıtacak şekilde bir araya getirilmelidir.

Arman Tasarım logo tasarım projeleri görseli

Logo tasarım projelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Marka, bir satıcının ürün ve hizmetlerini tanımlayan ve rakiplerinden ayrıştıran bir ifadedir ve tüketici için bir değer vaadi taşır. Markalar kişileştirilebilir özelliklere sahiptir: Örneğin güçlü, dinamik, güvenilir, elit, gibi insani özellikler taşırlar. Bu sayede markalarla insanlar arasında tıpkı kişiler arası olduğu gibi duygusal bağlar kurulur. Markanın bu değer vaadini yansıtan, diğer ürünlerden ayrışmasını sağlayan ve popülerleşmesinin önünü açan şey onun kimliğidir. Kimliğin merkezi unsuru ise kurumun logosudur. Logo, tüketici için markayla ilgili ilk dikkat çeken ifadedir.

Kimlik tüketici algısını ve kararlarını doğrudan etkiler. Eğer bir kimliğiniz yoksa bu, tüketicinin gözünde var olmadığınız anlamına gelir. İyi bir tasarım sayesinde marka insanların zihninde daha kalıcı olur.

Logonun Markaya Kattığı Değer

Marka kimliğini doğru temsil eden etkili bir logo;

Marka konumlandırması ve vaadinin dürüst bir yansıması olmalı,

Markayı rakiplerinden farklılaştırmalı,

Ayırt etmesi kolay ve müşteriyle ilişki kurabilecek seviyede olmalı,

Güçlü ve yaratıcı bir fikre dayanmalı,

Çeşitli biçimlerde ve şekillerde kullanılabilir olmalıdır.

Bir iletişim aracı olarak logo, tüketiciler ve diğer paydaşların karşısına şirketin ürünlerinde, web sitesinde, yıllık raporunda, kartvizitinde olmak üzere pek çok farklı şekilde çıkar. Başarılı bir logo tasarımı tüketicinin kararlarını etkileme gücüne sahiptir. Tüketicilerin ilgisini çekerek markanın ana mesajını aktarır ve kendini rakiplerinden ayırarak marka bilinirliği oluşturur. En ufak basılı materyalden, bir bina üzerine konumlandırıldığı boyuta kadar tanınabilirliğini koruyan ve markayla ilgili değerleri doğrudan tüketiciye yansıtan nitelikte olması önemlidir. Bu yüzden logo tasarımı marka performansını etkileyen önemli bir unsur ve marka değerine katkıda bulunacak bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Arman Tasarım kurumsal kimlik tasarımı görseli

Soyut bir Sembol mü Yoksa Görsel bir Referans mı?

Bir logo, satılan ürünün veya hizmetin tasviri niteliğinde olabileceği gibi soyut bit tasarım da olabilir. Markanın paz¬arladığı ürünü veya hizmeti tanımlayıcı logo, metin veya görsel tasarım öğeleri içerir. Örneğin, Burger King’in logosu hem “burger” kelimesini ve hem hamburger ekmeği görselini içererek ilk bakışta markanın mesajını tüketiciye yansıtır. Ancak, hamburgeriyle meşhur başka bir fast-food zinciri olan McDonalds için aynı durum söz konusu değildir. Burada logo satılan ürün ve hizmet türünü anlatan tasarım öğelerini içermez. Bir marka, kendi kimliğine ve stratejisine uygun bir şekilde her iki yolu da tercih edebilir.

Asıl önemli olan insanlarla duygusal bir bağ kurabilen bir logo tasarlamaktır. Logo bir firma için üretilen hikayenin sembolik bir temsilidir. Marka değeri ise tüketicilerin zihinlerine ve kalplerine doğru şekilde ulaşacak vaatleri karşılayabilmekle yaratılır. Dolayısıyla, belirli değerleri temsil etmek üzere tasarlanan logonun estetik zevke dayalı bir tercihe indirgemek doğru olmaz.

Arman Tasarım müşterisi Azak logosu
Arman Tasarım müşterisi Azak logosu
Arman Tasarım müşterisi Azak logo eskiz görseli

AZAK TOOLS, metal üretimde kullanılan özel teknolojiye sahip yuvarlak testere markasıdır. Dönerek kesen spiral yapısı ve dişli testere tasarım dilinin ana prensibini oluşturmaktadır. https://youtu.be/fiDt2R1DyVU

Marka Kimlikleri Zaman İçinde Gelişir ve Değişir

Marka farkındalığı, tüketicinin zihninde markaya dair kayıtlı algıyı ifade eder ve bu algıyı güncel tutmak önemlidir. Tasarım hakkındaki yorumlar ve algılar çağın getirdiği yeniliklere göre zaman içinde değişir. Bu durumda hedef kitlenin algısındaki yerini korumak için markalar logolarını güncelleyerek çekici imajlarını yenilemeyi hedefler. Kimi zaman ise firmalar gelişir ve dönüşür; yeni değerlerini imajlarına da yansıtmak ihtiyacı duyarlar.

Shell logo değişimi görseli

Son yıllarda bazı markaların logolarını daha tanımlayıcı veya daha az tanımlayıcı olacak şekilde yeniden düzenlediği örnekler mevcuttur. Donut ve kahve ile bilinen fast-food markası “Dunkin’ Donuts”, “donut” kelimesini ve kahve kupasını logosundan çıkararak sadeleşmeye giderken televizyon kanalı “Animal Planet” logosuna fil ekleyerek daha açıklayıcı bir hale getirmiştir.

Piyasa yaşanan gelişmeler ve yeni kültürel eğilimler; iş dünyası ve yönetim modellerini kuruluşların temsili niteliğinde olan kurumsal marka kimliği de kendini zaman içinde yeniler. Bu doğrultuda gerçekleşen tasarımsal değişiklikler ise marka stratejisinin bir yansımasıdır.

Arman Tasarım müşterisi İpek Şampuan logo tasarımı

Şampuan denilince akla gelen markalardan biri olan İpek Şampuan’ın değişim sürecini Arman Tasarım ekibi olarak logo ve kurumsal kimlik tasarımı çalışmalarına yansıttık. Buradan göz atabilirsiniz.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.