Mia Teknoloji ile Biyometrik Güvenlik Dönemi

Hayatımızın her alanında hızlıca büyüyen ve gelişme gösteren teknoloji, bize alışverişten güvenliğe kadar her alanda büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Eskiden daha ön planda olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgeler yerini zamanla şifreli, parolalı veya pin kodlu sistemlere bıraktı. Tüm bu sistemler her zaman kullanıcı deneyimi odaklı olup müşterilerin en iyi şekilde yararlanmasını hedefledi. Günümüzde ise bu şifreli, parolalı veya pin kodlu sistemlerle ilgili sıkıntı yaşanmaktadır. Kullanıcılar kendilerine özel verilmiş kartları sıklıkla kaybetmekte, şifre ve parolalar ya unutulmakta ya da günden güne üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmektedir. Sonuç olarak, kişi ve kurumların güvenliği tehlikeye atılmakta ve yeniden kullanıcıların memnuniyetini gözeten teknolojik sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte burada biyometrik teknolojiler devreye girmektedir.

Mia Teknoloji Biyometrik Tanıma Kioskları kullanıcı arayüzü tasarımı görseli

Biyometrik Teknolojiler Nasıl Çalışır?

Biyometri, kişinin fiziksel (parmak izi, parmak damarı, yüz, iris vb.) veya davranışsal (imza analizi, tuş vuruşu dinamikleri vb.) kaynaklarından çıkarılabilen belirli bir teknik özelliktir. Elde edilen veriler, güvenlik ve erişim kontrolü tabanlı ihtiyaçlar için kullanılan biyometrik teknolojilere yardımcı olur.

Kişinin sadece kendisinin sahip olduğu özellikleri kullanarak çalışan biyometrik teknoloji sistemleri, tanıma ve doğrulama kısımlarından oluşan iki aşamaya sahiptir. Tanıma aşamasında bir kod halinde kayıtlar toplanırken, doğrulama kısmında ise kayıtlar ile kontrol edilmeye çalışan kişi karşılaştırmaya tabi tutulur. Biyometrik sistemler, parmak izi okuma, iris ve retina ya da yüz tanıma gibi modellerle ayrılır.

Biyometrik tanıma sistemleri, kişi ve kurumları şifre ve parolaları unutma ya da başkaları tarafından ele geçirilme sıkıntısından kurtarır. Pin gibi sistemlerden daha doğru ve daha güvenli bir tanımlama sistemine sahiptir. Bu sistemleri kopyalaması zordur ve başkaları tarafından transfer edilemez. Mobil sistemlerle de uyumlu olan biyometrik tanıma sistemleri, kullanıcı ve müşteri dostudur.

Biyometrik tanıma kioskları UX tasarım görseli

Arman Tasarım, biyometrik sistemlerde yerel ve ulusal çözümler üretmekte olan Mia teknoloji için geliştirdiği biyometrik tanıma kioskları ile firmanın yeni nesil ürünlerine imza attı. Kullanıcı deneyimi tasarımı (UX Tasarım) ile özgün olan bu tasarım, kiosk ve interaktif ekran içerikli ürünlerden ayrışıyor.

Ürünler, kolay kullanımı ve ergonomik kullanıcı arayüzü tasarımı ile sirkülasyon alanlarında mekan kullanımını verimli hale getiriyor. Biçim özelliklerini destekleyen özel aydınlatma yüzeyleri tasarımı, yüz tanıma performansını artırıyor. Geçiş güvenliğinin kritik olduğu kamusal mekanlar için geliştirilen ürünler, kullanıcıları biçim dili ile yönlendiriyor.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.