Raflardaki Sessiz Satıcılar: Ambalaj Dünyası

Ambalaj tasarımı bir bütün olarak ele alındığında hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, öğrenim durumu gibi özeliklerinin esas alındığı bir pazarlama stratejisine sahiptir. İyi tasarlanmış bir ambalajın kendi reklamını yaptığını ve sessizce ürünü sattığını düşünürsek, önemini daha iyi anlayabiliriz. Ambalaj hem çok yönlü bir pazarlama aracıdır hem de lojistik işlevinin ayrılmaz bir parçası… Bu anlamda teknolojik ve pazarlama gücünü göz önünde bulundurarak lojistiğin verimliliği üzerindeki etkilerini unutmamak gerekir.

“Diğer pazarlama mesajlarının yokluğunda ambalaj; markanın özü olarak tasarım, renk ve bilgiyi iletişime açar. Başka bir deyişle – hiçbir şeyiniz olmadığında – ambalajımız bizim pazarlamamızdır.” – Philip Morris

Raflardaki Sessiz Satıcılar Ambalaj Dünyası
Raflardaki Sessiz Satıcılar Ambalaj Dünyası

Ambalaj, etkili bir marka kimliğinin gelişmesinde kritik bir unsurdur. Müşteriyle güçlü bir iletişim sağlamanın yanında nakliye, depolama, muhafaza ve yeniden kullanım gibi pek çok farklı işlevi de yerine getirir. Operasyonların başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için, ambalajın tedarik zinciri boyunca üstlendiği rol kilittir. Maliyete ve çevreye olan etkisi sebebiyle de önemi gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla ambalaj tasarımı; lojistik, pazarlama, üretim ve çevresel faktörlerin bütünüyle ilişkilidir.

Lojistik ve Pazarlamanın Tasarıma Beklentileri

Lojistik faktörler müşteriler için ambalajlanmış ürünün mümkün olduğunca kolay taşınmasını gerekli kılarken, işin pazarlama tarafı güzel görünen ve doğru boyutta bir ambalaj talep eder. Ambalaj sadece ürünü rafta sunmakla kalmayıp aynı zamanda tüketicilerin beklentilerini de harekete geçirmeli ve ürünü denemek için bir istek oluşturmalıdır. Ürünün satın alınmasıyla tüketici ürünün kalitesini test eder ve güven bağı geliştirir. Ambalaj tüketicinin nezdinde görevini tamamladıktan çevresel etkiler devreye girer. Bu anlamda ambalajın geri dönüştürebilir ve mümkün olan en az malzemeyle üretilmiş olması önem taşır.

Alışveriş Sırasında Ambalaj

Yapılan araştırmalarda, market alışverişlerinin %70 satın alma kararının raflarda verildiğini göstermektedir. Raflarda yer alan ambalajlar da ürün fiyatı kadar satın alma kararında etkilidir. Bu yüzden bir ürünün ambalajını, sessiz satıcı olarak tanımlanmak da yanlış olmaz.

Raflardaki Sessiz Satıcılar
Raflardaki Sessiz Satıcılar

Alışveriş sırasında birçok ürünle karşılaşan müşterilerin karar verme sürecini hızlandıran ambalaj, rakiplerden farklılaşmak ve satışı artırmak üzere bir platform olarak değerlendirilebilir. Satın alma eyleminin rasyonel kararlarla gerçekleştiği düşünülse de aslında duygusal kararlar daha belirleyicidir. Birçok insan, duyguların satın alma üzerindeki etkisinin, özellikle dürtüsel satın alma davranışlarının bilinçli olarak farkında olmaz. Ambalaj tasarımcıları, satın alma sürecini yöneten bu duygusal bağı kurgulama rolünü üstlenirler.

Ürünün raftaki sunumunu gerçekleştiren ambalaj, satışı artırmada önemli bir role sahiptir. Müşteriler, estetik anlamda çekici olmayan kutu ve ambalajlara bir şans vermeyecektir. Güzel ve özenle tasarlanmış bir ambalajın ise markanın tanıtımında çok büyük etkisi vardır.

Satın alma kararlarının önemli bir kısmı mağazada alındığına göre, bir ambalajın görsel görünümünün markanın pazarlama iletişimin önemli bir unsurdur. İyi bir ilk izlenim bırakmak ürünün performansı açısından çok değerli olacaktır. Diğer taraftan, kötü paketleme de çarpıcı bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, sigara kullanımını azaltmak amacıyla sigara paketleri üzerinde sağlık uyarılarıyla ve grafik görüntülerle kaplı paketler, tüketimin azaltılmasını amaçlamaktadır.

Ambalaj Dünyası: İzlenim Oluşturmak

Ambalajların olumlu ve olumsuz duyguları tetikleme yolları ve satın alma davranışlarının üzerindeki etkileri üzerine gerçekleştirilmiş pek çok araştırma bulmak mümkündür. Örneğin Psychology & Marketing dergisinde yayınlanan bir araştırmada katılımcıların farklı ambalaj türlerine yönelik gösterdiği beyin aktiviteleri incelenmiştir. Sonuçlara göre, görsel olarak çekici ambalajlar beynin ödüllendirilmeye ilişkili bölgesini aktive etmesine sebep olmuştur. Ürün ambalajları, satın alma “seçimler”i üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir.

Ürüne Artı Değer Katmak

Ambalaj dünyası; Türkiye Plastik Sektörünün % 40’ını, ihracatının ise % 70’ini oluşturuyor. Ambalaj sektörünü etkileyen tüm faktörler hammadde üreticilerinden, enjeksiyon baskı, etiket üretimi, kalite-kontrol ve kalıp tasarımına kadar tüm değer zincirini kökten etkiliyor.

Arman Tasarım ekibi olarak plastik rijit ambalaj konusunda tasarım, yönetim ve üretim danışmanlığı sunuyoruz. Pazar araştırması ve trend analizi ile başlayan süreç, marka ve ambalaj tasarımını geliştirir, marka kimliğini keskinleştirir ve mevcut gelecekteki müşterilerinizle uyum içinde olmalarını sağlarız.

İnovatif tasarımları kendi bünyesinde iki boyutlu ve üç boyutlu olarak oluşturup test ediyoruz. Fizibilite ve konsept tasarım aşamasından üretime kadar her bir projenin ayrı ayrı safhalarını üstlenerek hayata geçiriyoruz.

Ürüne Artı Değer Katmak
Ürüne Artı Değer Katmak

Ambalaj Dünyasında İnovatif Tasarım Kaygısı

Tüketicinin değişen yaşam tarzı, hızla gelişen teknoloji, rekabetçi ve yenilikçi pazar ortamı, firmaları piyasaya sürdükleri ürünlerini rakiplerinden daha fazla fark edilebilir ve tercih edilir kılan ambalaj tasarımına yöneltmiştir. Bu nedenle, son günlerde adını sıkça duyduğumuz inovatif tasarım kaygısı altında interaktif ambalaj tasarımları devreye girmektedir.

Ambalajların kullanım amaçları belirlidir: ürünü muhafaza etmek ve markayı duyurmak. Bunlar ambalaj tasarımının temel fonksiyonları arasında sayılabilir. Bazı ambalajlar ise satın alındıktan sonra bile ürün için saklama veya koruma fonksiyonuna sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durumlarda, ambalaj bir ürüne ek faydalar sağlayabilir. Örneğin, bazı spor içeceklerinin ekstra flip-top kapağı bulunur. Bu ek özellik, tüketicilerin ürünü spor sırasında da kullanabilmelerine olanak tanır. Dolayısıyla kullanıcı deneyimini doğrudan şekillendirir ve markayı daha cazip bir hale getirir. Ambalaj tasarımının kullanıcını deneyimine ne kadar entegre olduğunu gösteren bir diğer örnek olarak Apple’ı göstermek doğru olacaktır. Temiz ve minimalist ambalajıyla tüketicilerin aklına kazına iPhone kutu açılımlarının ürün deneyimine dahil olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz.

Ürüne Artı Değer Katmak
Ürüne Artı Değer Katmak

Yeşil ve Sürdürülebilir Ambalaj

Sürdürülebilir yaşam, çevresel sorumluluğa dair artan tüketici bilinci, geri dönüştürülebilen veya yeniden kullanılabilen ambalaja yönelik bir eğilimi de beraberinde getiriyor. Fazla atığın önüne geçmek adına daha az malzemenin kullanıldığı minimal ambalajlar gittikçe daha çok takdir görüyor. Ambalaj tasarım sürecinde ambalajın kütlesini ve hacmini minimum seviyeye indirmek önemli kriterlerden bir tanesi. Böylece çevresel etkilerin derecesi de azaltılmış oluyor.

Yeşil ve Sürdürülebilir Ambalaj
Yeşil ve Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı

Doğa dostu ambalajlar yalnızca kuruluşunuzun çevreye karşı sorumluluğunu göstermekle kalmaz, ayrıca topluma ve genel olarak çevreye olan bağlılığınızı da gösterecektir. Dikkat çeken yaratıcı ambalajlar hem müşterilerinizin beğenisini kazanır hem de çevre dostu özelliği ile müşteri ilgisini uyandırmak için güçlü bir örnek oluşturur.

Sonuç olarak bir ürünü pazarlamaya uygun hale getiren ambalaj; form, yapı, malzeme, renk, görüntü, tipografi gibi tasarım öğelerinin birleşmesiyle oluşur. En temel haliyle, ürünleri korumak ve taşımak amacıyla kullanılan bir kaptır. Dolayısıyla görsel çekiciliğin yanında, müşterinin ve tedarik zincirinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve sorunlarını dikkate alan tasarımlar başarıya ulaşır.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.