Tasarım Stratejileri Perspektifinden Multi-Disipliner Deneyim

Tasarım stratejisi geliştirirken tek bir alanda bağlı kalmanın yaratıcılığı ve projeleri sınırlandırdığı bir gerçek. Birden fazla tasarım disiplinini tek bir projede bir araya getirmenin avantajlarına beraber bakalım mı?

Multi-disipliner deneyim; farklı tasarım disiplinlerinin bir projede buluşmasını sağlayan alandır. Bu süreç birden fazla disiplini bir arada barındırarak karmaşık sorunlara yenilikçi ve etkili çözümler getirmek için kullanılabilir. Multi-disipliner deneyim ile farklı meslek gruplarından olan ekip üyeleri aynı hedefe ulaşabilmek için uzmanlıklarını bir arada kullanır. Tasarımın farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış olan ekip üyeleri birbirinin zayıf yönlerinin güçlenmesine ve en iyiye ulaşabilmeye çalışır.

Tasarımcı, mühendis, iletişimci, iş geliştirme uzmanı, analist ve stratejistler projenin her düzeyinde bir arada çalışabilir. Böylece bir ürünün üretim ve tüketiciye ulaşma süreci hem yenilikçi hem de sorunsuz tamamlanabilir. Projede görev alan ekip kullanıcı deneyiminden başlayarak, tasarımdaki ergonomik yaklaşımlardan ve üretimdeki son aşamaya kadar tüm sürece dahil olur. Tasarım ve kullanıcı odaklı bir çalışma metodolojisi sorunlara yaratıcı çözümler bulunabilir.

Tasarım Stratejileri Perspektifinden Multi-disipliner Deneyim

Multi-Disipliner Deneyimin Avantajları Nelerdir?

Geleneksel tasarım çalışmalarında ekip içinde süreçler adım adım takip edilir, bir aşama bitirilip diğerine teslim edilir, süreçte ve aşamalar arasında iletişim eksikliği vardır. Multi-disipliner deneyim anlayışla disiplinler arası koordinasyon vardır. Mimari, mekanik, elektrik, statik, alt yapı gibi farklı disiplinlerde uzman olan tasarımcılar aynı hedefe ulaşmak için aralarında bir iletişim ağı oluşturabilir. Böylece iş gücünün düşmesi ve zaman kaybına yol açan revizyonlar kendiliğinden ortadan kalkar.

Multi-disipliner tasarımda daha az revizyonla tasarlanan projeler en düşük maliyetlerle tasarlanarak ideal çalışmaları ortaya çıkarır. Geleneksel tasarım projelerinde tek bir uzmanlık alanı üzerinde yoğunlaşma durumu vardır. Multi-disipliner deneyim projelerinde ise birden fazla disiplin uyum içinde çalışır. Böylece çok daha yaratıcı ve etkili projeler ortaya çıkabilir. Ayrıca bu süreç daha geniş kapsamlı bir tasarım çalışmasını ortaya koyar. Yüksek performanslı, hedef odaklı, yapıcı bir proje ile kolayca başarı yakalanabilir. Farklı sektörlerde ve projelerde elde edilen deneyimler, her yeni projede büyük bir verimlilik sağlar.

Tasarım Stratejileri Perspektifinden Multi-disipliner Deneyim

Kimler Multi-disipliner Deneyimden Yaralanabilir?

Multi-disipliner deneyim hayatımızın birçok alanında karşılaştığımız bir süreçtir. Akıllı kentler oluşturma, mobil cihaz teknolojileri, giyilebilir medikal cihazlar, insan hayatın kolaylaştıran ürünler, dijital projeleri hayata geçirme gibi birçok süreçte bu yaklaşıma ihtiyaç duyulabilir.

Multi-disipliner deneyimde ortaya çıkan projeler, markalar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve daha birçok alanda tercih edilmektedir. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden ticarete, finanstan spora kadar birçok alanda bu disiplin kullanılmaktadır. Bu yaklaşım kullanıldığı alanda verilerin toplanması, toplanan verilerin depolanması, işlenme süreci, saklanması ve analiz edilmesi gibi süreçlerde gerekli desteği sağlar. Kısacası hem devlet kurumları hem de özel kurumlar multi-disipliner deneyimi kullanabilir.

Tasarım Stratejileri Perspektifinden Multi-disipliner Deneyim

Multi-disipliner Deneyim Bir Ekip Çalışmasıdır

Her sektör multi-disipliner deneyim projelerinden yararlanabilir. Ancak her sektörde ihtiyaç ve beklenti farklıdır. Bu yüzden işletmelerin ihtiyaçlarını doğru analiz etmek gerekir. Bu yaklaşımda sektörler birleşir ve senkronize ekip çalışmaları bir arada yürütülmeye başlar. Uzmanlık alanının sınırlarını aşan ekip üyeleri ürününüzün karakter tasarımından ambalaj tasarımına kadar her detayda markanız için kurumsal bir kimlik oluşturmak adına ortak çalışır.

Arman Tasarım‘ın Tasarım Stratejileri perspektifinden Multi-Disipliner Deneyim çözümlerine buradan göz atabilirsiniz.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.