Tasarım Stratejisi Şirketiniz İçin Neden Bir İhtiyaçtır?

Dünyanın önde gelen şirketleri için tasarım stratejisi kavramı, verimli ve başarılı bir inovasyon süreci için değerli bir araç… Tasarım artık giderek daha çok işletme tarafından, sürecin sonuna bir ilave ya da pastanın bir süsü olarak değil, hangi endüstride çalışıyor olursa olsun, işletmelere değer yaratacak bir kaynak olarak görülüyor.

Bununla beraber, henüz tasarımın yalnızca görsellikle ilgili bir araç olduğu yanılsaması da yaygın olarak sürmekte. Bu yüzden stratejik tasarımın ne anlama geldiği ve bir işletmeye kattığı değer üzerinde durmak, günümüzün değişmekte olan koşulları içerisinde her zaman olduğundan çok daha değerli.

Tasarım Stratejisi Nedir?

Tasarım Stratejisi, işletmenizin hedeflerine yaratıcı çözümlerle yaklaştığımız bir planlama sürecidir. Bu estetik kaygıların daha ötesindedir. Tasarım odaklı düşünme biçimi, bir sorun çözme yöntemi olarak kullanılır.

Tasarım Stratejisi Nedir

Söz konusu bir ürün geliştirmek veya var olan bir ürünü yeni müşteri beklentilerine göre güncellemek olduğunda, ürün geliştirmenin her safhasında verilen kararların bir bütünlük içinde olmasını sağlar. Arman Tasarım olarak bizim için tasarım, sistematik ürün geliştirme sürecine değer katar ve ürünlerin hedef kitle ihtiyaçlarını karşılarken marka karakterine güç katacak şekilde tasarlanmasını kapsar.

İşletmeler işin gelir kısmıyla ilgilenirken, müşterileri işletmenin onlara karşı olan yaklaşımını tartar. Stratejik tasarım anlayışıyla konuyu ele alan bir tasarımcı bir nevi, kullanıcıyı ve pazarı anlayarak, işletme ile kullanıcı arasında sağlam bir köprü oluşturur. Ürün başarısını bu köprünün iyi yapılanmış olması büyük ölçüde etkiler.

Arman Tasarım olarak stratejik tasarım sürecinde öncelikle yatırım yapılacak ürünü derinlemesine araştırarak belirleriz; ürünün düşük maliyetli bir şekilde üretilip, başarılı şekilde ticarileştirilmesine dek tasarım odaklı düşünme yöntemleriyle ideal çözümler geliştirmeye devam ederiz… Stratejik ürün geliştirme sürecinde her aşama birbiriyle entegredir. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz, form ve işlevin uyumuna olduğu kadar, ürünün maliyetine ve müşteri memnuniyetine de önem verir. Bu, piyasanın sunduğu fırsatları doğru ürünlere, hizmetlere ve marka iletişimine dönüştürmemizi sağlar. Amaç, müşterinin sektördeki başarısıdır.

Tasarım ile Artan Somut Verimlilik

İyi bir strateji, yalnızca fikir üretmekten fazlasıdır. Pratik, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir yol haritası oluşturmaktır ve başarılı bir şekilde değer üretmesi beklenir. Doğru strateji, gelir yaratan çözümlerin hayata geçirilmesidir.

Geçtiğimiz yıllarda Design Council tarafından düzenlenen bir çalışmada, tasarım öncülüğü ile yönetilen 61 işletmeyi içeren bir Tasarım Endeksi oluşturuldu. Bu rapor, tasarıma odaklanan işletmelerin, FTSE 100’de on yıllık süreçte (1995 – 2004), %200 oranından daha başarılı sonuçlar aldığını gösterdi.

Yapılan çalışma ilk defa tasarımın uzun vadede işletmelere ne kadar verimli bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Bununla beraber tasarıma yatırım ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

Buna göre;
Tasarım iş hacmini arttırır: Tasarıma yapılan her 1£ yatırım için işletme ciroda 20£ üzeri artış bekleyebilir.
Tasarım kârla ilişkilidir: Tasarıma yapılan her 1£ yatırım için işletme 4£ üzerinde net operasyon karı bekleyebilir.
Tasarım ihracatı arttırır: Tasarıma yapılan her 1£ yatırım için işletme 5£ üzerinde ihracat artışından dönüş bekleyebilir.

Şunu iyi anlamak gerekiyor ki tasarımın bir şirkete kattığı değeri ölçmekte halihazırda var olan yöntemler anlık verimi ölçebildiğinden geçersiz kalıyor. İş stratejisi olarak tasarımın değerini ölçmek uzun vadeli hesaplar üzerinden bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Kimi işletmeler bu yüzden tasarıma yatırım yapmayı öncelik haline getirmekte zorlanabiliyor. Tasarım odaklı yaklaşımın değerini iyi anlayan, özellikle kuruluşundan itibaren stratejik tasarımı sürecine dahil eden işletmeler ise bu sayede çok daha kısa vadede güçlü bir gelişme gösterebiliyorlar.

Tasarım ile Artan Verimlilik

Bizim için tasarım stratejisi, multi-disipliner bir deneyim birikimi ile süreci her yönüyle ele almak ve geleneksel analitik yaklaşımlar yerine sorunu yaratıcı bir şekilde değerlendirmek anlamına gelmektedir. Bu şekilde müşterilerimize değer katıyor ve büyümelerine katkıda bulunuyoruz.

Stratejik Tasarım, Bütünlük İçinde Hangi Unsurları Kapsar?

İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda stratejik tasarım yaklaşımı bir çok farklı konuda çözüm üretmek anlamına gelebilir. İş modelinin tasarlanması, işin gerçekleşeceği sistemlerin tasarlanması, kullanıcı ilişkilerinin geliştirilmesi ve deneyiminin iyileştirilmesi gibi bir çok konu, tasarım odaklı düşünme biçiminin odağı olabilir. Biz Arman Tasarım olarak şirketlerin iş geliştirme süreçlerine yaratıcı planlama ile katılıyor ve inovasyon odaklı geliştirmeler yapıyoruz. Bir çok disiplini bir arada barındıran ekibimiz ile bütünlüklü ürün ve üretim stratejileri geliştirerek bunları uygulamaya sokuyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Arman Tasarım olarak verdiğimiz bütünsel hizmetin kapsamını temel olarak üç başlıkta inceleyebiliriz: yaratıcı araştırma ve analiz, tasarım ve mühendislik, ve ticarileştirme.

Yaratıcı Araştırma ve Analiz:

Sürecimiz, müşterilerimizi ve kullanıcılarını iyi anlamak için kapsamlı bir araştırma ile başlar. Piyasa, rakipler, insan ihtiyaçları ve deneyimleri analiz edilir ve doğru ürün fırsatları belirlenir. Kullanıcının aslında ihtiyaç duymadığı bir ürün bu aşamada erkenden tespit edilebilir. Bu sistematik araştırma, müşterilerimizi yanlış ürünlere yatırım yapmaktan kurtarabilir. Bunun ötesinde, piyasada devrim yaratacak bir inovasyona dahi götürebilir.

Tasarım ve Mühendislik:

Şirketler çoğunlukla tersten düşünmeye eğilimlidir ve mevcut kapasiteleri sınırında fikirler üretirler. Biz şirketinizin bu sınırları aşmasına ve piyasadaki potansiyeline erişmesine yardım ederiz. Dikkat çeken tasarımlar yaratarak, ürünlerinize kimlik ve karakter kazandırırız. Bu da şirketlerin ürünlerine değer katmak ve marka adından söz ettirmek noktasında etkili olur. Endüstriyel tasarımdan mühendisliğe, prototiplemeden küçük ölçekli üretimlere kadar her şey burada tek bir çatı altında ve tek merkezden, interaktif şekilde ve bir bütünlük içinde yürütülür. Bunun avantajları arasında maliyet optimizasyonu, geliştirme sürecinin hızlı ve akışkan ilerlemesi, planlanan ürünün ve stratejisinin birebir şekilde uygulanabilmesi gibi bir çok verimlilik faktörü vardır.

Ticarileştirme:

Ticarileştirmeyi ayrı bir aşama olarak değil, tüm ürün gelişim sürecinde gözetilmesi gereken bir faktör olarak görüyoruz. Böylece müşterilerimize tamamıyla üretime hazır sonuçlar sunuyoruz. Bizim bakış açımızla gerçekleşmemiş fikirler ürün olmadıkları gibi inovasyon da sayılmazlar. Üretim süreçlerinin özellikle yeni işletmeler için zorluklarını anlıyoruz bu yüzden anahtar teslim tasarım projeleri üretiyoruz. Doğru stratejilerle projelerimizin %90’ının piyasada ticarete açılmış olması ile sektörde öne çıkan bir başarı oranına sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Stratejik tasarım yaklaşımının faydalarından bahsederken göz önünde bulundurulması gereken can alıcı bir nokta şudur: Yaratıcı fikirlere sahip olmak başka bir şeydir, bu fikirleri piyasaya uygun bir biçimde üretebilmek başka. Yalnızca şirketinizin işleyişini iyi anlayan bir gelişim ortağı sizin için muhteşem sonuçlar yaratabilir.

İyi Bir Tasarım Stratejisi Şirketinize Hangi Değerleri Sağlar?

Her işletmenin ihtiyaçları farklıdır ve yapılacak iş her ne ise, tasarım onun eldeki koşulları en yaratıcı şekilde değerlendirilerek verimliliği maksimize edecek şekilde çözülmesi anlamına gelen güçlü bir araçtır. Arman Tasarım olarak ürün geliştirme hizmetleri verdiğimizden tasarım stratejilerimiz en önemli olarak müşterilerimize şu değerleri sunar:

İş Geliştirme – İnovasyon – Yaratıcı Planlama

Müşterilerimizin ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını doğru tanımlamak için kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Bu süreç, başlangıçta kabul gören hipotezin doğru olmadığını gösterebilir, piyasa şartlarının farklı bir ürüne ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkarabilir. Bu da, doğru ve verimli yatırımın kapılarını aralar. Sonucunda daha önce karşılanmamış ihtiyaçları hedefleyerek şirketinizi yeni bir sektörün tek oyuncusu konumuna getirebilir.

Multi-Disipliner Deneyim

Çok çeşitli endüstrilerde iş yapan geniş müşteri portföyümüz adına A’dan Z’ye projeler gerçekleştirdik. Geniş çalışma sahamız bizlere ürün geliştirme sürecinin türlü zorluklarını öğretti; fikir aşamasından üretime kadarki süreç yönetiminde ustalaştırdı. Kısacası bolca zaman ve kaynağa mal olan deneme-yanılma sürecini düzinelerce proje üzerinden deneyimledik ve müşterilerimize bunun sonucundaki uzmanlığımızı sunuyoruz.

Ürün ve Üretim Stratejileri

Birçok endüstride sayısız üretim yönetimi sürecinden gelen bilgi ve deneyime sahibiz. Tüketici elektroniğinden ambalaj tasarımlarına, endüstriyel ürünlerden medikal cihazlara, kent mobilyalarından savunma sanayisine kadar tüm alanlarda çalıştık. Bu, bir sektörde oldukça yenilikçi kabul edilecek en ideal materyaller ve üretim yöntemlerini müşterilerimizin projeleriyle eşleştirmemizi mümkün kılıyor. Bununla beraber, üreticilerimizin diliyle konuşuyor, üzerinde çalıştığımız her projede onları bir adım daha ileri taşıyoruz. Gerektiğinde kendi üretim tekniklerimizi, hatta makinelerimizi dahi geliştiriyoruz.

Tasarım Stratejisi Nedir?

Sonuç olarak, şirketiniz hangi evrede veya boyutta olursa olsun, tasarıma öncelik veren bir işletme olmak, isminize her bağlamda saygınlık ve özgünlük katan bir değerdir. Amacınız ister bir marka oluşturmak, bir ürün geliştirmek; ister bir online mağaza oluşturmak, sosyal medya yöntemi yapmak; ya da bir isterse bir iş modeli geliştirmek ve ticarileştirme planı yapmak olsun, stratejik tasarım yaklaşımından yararlanmak her türlü hizmete güçlü bir değer katmanızı ve imzanızı bırakmanızı sağlar.

Değeri en son 13 milyon dolar olarak belirlenen Airbnb, tasarıma öncelik vererek yönetilen şirketlere örnek arketip niteliğindedir ve stratejik tasarımın kattığı değer ile bir işin nasıl dramatik hızda büyüyebileceğine dair iyi bir örnektir.

UK Design Council tarafından 1500 şirket ile yapılan çalışmada neredeyse yarısının (%46) tasarımın verimlilik ve yatırım dönüşünü arttırdığına dair farkındalığa sahip olduğu ortaya konmuştur. Tasarıma yapılacak yatırım marka bilinirliğinizi arttırmakla kalmaz, çalışmalarınızın kaliteli sonuçlar meydana getirmesini sağlar. Bu sonuçlarsa size işin genişlemesi, yeni maddi kaynaklar doğurmak vb değerler ile geri döner. Bir taktik olarak görebileceğiniz stratejik tasarım sayesinde müşterilerinizi en doğru şekilde etkileyebilir, ciro, bilinirlik ve verimlilik konularında dengeli ve net bir etki yakalayabilirsiniz. Değişen ve belirsiz dünya koşullarında, hızlı adapte olma başarısını gösteren şirketlerin stratejik tasarımı iyi kullanan şirketler olduğu ortaya çıktıkça tasarımın değerine ilişkin farkındalığın artması bekleniyor.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.