Tasarım Proje Dinamiklerini ve Gelişimini Nasıl Etkiliyor?

“Yerleşik yöntemler üreticileri belirli koşullar içerisinde kısıtlar, bu durum farklı bakış açılarının gelişmesi önünde engel teşkil edebilir. Stratejik tasarım yapan firmalar, üretim koşullarını geliştiren çözümleri de araştırarak üreticiye yenilikçi deneyim kazandırır. Tasarımı ileriye taşıyacak süreçler tanımlar ve yönetir.”

Tasarım, bir ürünü biçimsel olarak şekillendirmek ve ona kimlik kazandırmak adına önemli bir geliştirme alanı olarak görülebilir. Bununla beraber, günümüzde birçok marka için bu yeterli olmamakta ve sürekli gelişen bir ürün stratejisi beklemektedirler. Bir ürüne estetik değer kazandırmanın yanında, kullanıcı deneyimini yenilikçi fonksiyonlarla desteklemek ve kullanım alanını dönüştüren teknolojik çözümler ekleyebilmek, tasarıma daha etkin bir anlam kazandırmaktadır.

Ke-Support kalıp tasarımını gösteren görsel

Ürün geliştirme süreci daha kapsayıcı olarak ele alındığında “fikirden- ürüne” tüm sürecin tasarımcı, müşteri ve üretici ile birlikte yaşanmalıdır. Denemeler yaparak keşfetmek ve bütünsel bir stratejiyle beraber aksiyon almak ortak sorumluluktur.   Üretim olanakları genellikle tasarım yaklaşımlarını sınırlayan konvansiyonel yöntemlerdir ve çoğu zaman yenilikçi yaklaşımları desteklemez. Tasarımcı zaman zaman üretim koşularını geliştiren çözümleri de araştırarak üreticiye yenilikçi deneyim kazandırır.

Tasarım stratejisini şekillendirmek için iki yol arasından net tercih yapmak gerekir:

1- Konvansiyonel yöntemlere sadık kalmak ve ürün yaklaşımını bu sınırlarla belirlemek.
2- Tasarımı ileriye taşıyacak süreçler tanımlamak ve yönetmek.

Yerleşik yöntemler üreticileri belirli koşullar içerisinde kısıtlar, bu durum farklı bakış açılarının gelişmesi önünde engel teşkil edebilir. Yenilikçi yaklaşımla tasarlanmış bir ürünün hayata geçmesinde değer katacak çözüm çoğu zaman üretim sürecinde saklıdır. Gerekli aksiyonları almak ise özel çalışma ve bilgi birikimi gerektirir. İkinci tercih her zaman daha maliyetli ve risklidir. Ancak ortaya çıkan fırsat her zaman daha büyüktür.

Tasarımın proje dinamiklerini ve gelişimini gösteren görsel

Yeni üretim yönteminin geliştirilmesi, bunun kontrollü bir platform haline gelmesi ve üretim adımlarından biri olarak sürece eklenmesi gibi bir serüven yaşanır. Yeni üretim adımı verimliliği artırmak adına yapılır, bazen tasarımın fiziksel özelliklerini ileriye taşır veya mühendisliğe katma değer ekler. Bu süreç özellikle üretici için yenilik geliştirme alanıdır ve bir fırsattır.

“Tasarım süreci içerisinde harcanan zamanın bir kısmı çoklu fayda üretmek için ayrılabilir.”

Plastik Üretim Akışına Ek Adımlar örnek proje incelemesi görseli

Örnek Proje İncelemesi: Plastik Üretim Akışına Ek Adımlar

IP seviyesi yüksek olan elektronik cihazlarda su geçirmezliği sağlamak önemli bir mühendislik kriteridir. Bu gereksinimdeki cihazlar için plastik kalıplar üretilirken contalama alanları çift aşamalı enjeksiyonla oluşturulur. Mühendisliği ağır bir süreç olan bu enjeksiyon işlemini çok az sayıda üretici uygulayabilmektedir. Bunun yerine genellikle parçalar plastik olarak üretilir ve contalar elle monte edilir.

Arman Tasarım ekibi, seri üretim süreçlerinde standardı yakalamak ve kaliteyi geliştirilebilir kılmak adına bir model tasarladı. Tabii ki bu bir müşteri projesinin üretim ihtiyacının doğru tanımlanmasıyla ortaya çıktı. Bunun için programlanabilir bir robot geliştiren Arman Tasarım, testlerini tamamlayarak robotu üreticiye konumlandırdı. Üretimden yeni çıkmış parçaları özellikleri önceden belirlenmiş malzemeler kullanarak contalayan robot ile standartlaştırılmış bir üretim gerçekleştirildi. Böylece üretim adımına eklenen otomat, süreci daha kaliteli ve verimli hale getirdi. Ölçülebilir ve geliştirilebilir bu robot platformu, gelecekte tasarlanacak farklı ürünler için de çözüm üretebilecek şekilde tasarlandı.

Tasarımın proje dinamiklerini ve gelişimini nasıl etkilediğini gösteren görsel
Konuşkan Eller projesi üretim aşaması görseli

Sonuç olarak, tasarımı ilkesel olarak geliştiren uygulamalar yürütmek, mevcut olanaklara hâkim ve yenilikçi yaklaşımlara açık olmakla mümkündür. Tedarikçi firmaların üretim platformları, tasarımın değerini artırmak ve yüksek performans seviyesini yakalamak için çoğu zaman uygun koşullara sahip değillerdir. Bu anlamda gerek kalite kontrol seviyelerini ve gerek üretim performansının verimliliğini arttırmak için çeşitli müdahalelerde bulunmak gerekir. Üretim sürecine eklenecek yeni bir makine, otomat vb. bir enstrüman, üretim sürecinin verimliliğini ve ürünün kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Arman Tasarım, kendi tasarım kimliğini her seferinde bir adım ileriye taşıyarak,
müşterilerine de katma değeri yüksek ve ticari başarısı yüksek bir ürün sağlar.

Written by Murat Armağan

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.