Ürün Geliştirme: Tasarım ve Mühendisliğin Yaratıcı Buluşması

“Ürün tasarımında mühendisliğin hayati rolü vardır ve tamamlayıcı hususlarla birlikte senkronizasyon içinde yönetilmesi gerekir. Tasarım ve mühendisliğin iş birliği sayesinde ürün geliştirme sürecinde pratiklik ve verimlilik katbekat artar. Projeyi hayata geçirme sürecinde zorlukları fırsata çevirmek üzere stratejimizi şekillendirir, verimli sonuçlar elde ederiz. Müşterilerimize tasarım ve mühendisliğin bir arada planlanmasından ortaya çıkan avantajları sunuyoruz. Ayrıca, inovatif konseptleri destekliyoruz ve uygulama sonuçlarının raporlanmasına dikkat ediyoruz.”

Arman Tasarım ürün geliştirme süreci görseli
Arman Tasarım ürün geliştirme süreci görseli

1. Arman Tasarım bünyesinde neden mühendislere yer vermeyi gerekli buldunuz?

Murat Armağan: “Arman Tasarım, tasarımcıların ve mühendislerin beraber çalışarak ürünün sadece tasarım değil, mühendislik tarafını da birlikte çözümledikleri bir platform. Tasarım mühendisliği alanında uzmanlaşmış mühendisler, tasarımı doğru okuma, okuduğunu doğru yorumlama ve tasarıma bağlı kalma konularında bilgi ve beceriye sahiptirler. Endüstriyel tasarım alanında fark yaratmamızın arkasında her iki disiplinin de aynı ortamda çalışarak birbirini desteklemesi ve zaman içerisinde birbirini donatması vardır.”

“Çalışma düzenimizde tasarımcılar da bir mühendisin iş yaklaşımına hakim olur ve mühendis perspektifini kendi çalışmalarına entegre eder. İki disiplinin doğru tasarım adına uzlaşabiliyor olması Arman Tasarım’ın gerçek katma değerini ortaya koymaktadır. Proje sonunda sunulan görsel veriler (ambalajda, web sitesinde, tescillerde vs. kullanılmak üzere hazırlanan veriler) ve üretime yönelik mühendislik verileri (dijital mühendislik çizimi ve ürünün nasıl üretilebileceğine dair hazır bir bilgi kaynağı) müşteriye büyük rahatlık sağlamaktadır.”

2. Ekibinizdeki mühendislerin tasarımcılar kadar fazla olmaları Arman Tasarım’ın proje yaklaşımı hakkında neler söylüyor? Tasarım ile mühendislik ilişkisi adına bu ne anlama geliyor?

Tasarımcının mühendisle kelimenin tam anlamıyla dirsek teması halinde olması sürekli bilgi alışverişini destekler. Aynı zamanda sonradan çıkabilecek herhangi bir potansiyel problemin de önüne geçmeyi mümkün kılar. Endüstriyel ürün geliştirme sürecinin pürüzsüz geçmesi etkili bir disiplinler arası yaklaşımın sağlanmasıyla ilgilidir. Aksi takdirde, mühendis ile tasarımcı arasındaki bağın kopması tasarım sürecinin yarattığı katma değerin sekteye uğramasına yol açar.

Mühendis herhangi bir tasarımı ancak kendi bilgi, beceri ve deneyimi çerçevesinde yorumlayıp gerçekleştirebilir. Mühendisle tasarımcının bir arada çalışmaması mühendisin kontrol mekanizmasını ortadan kaldırmak anlamına gelecektir. Çünkü tasarım görecelidir. Tasarımcı, tasarımını kendi öznel algı, bilgi ve becerisi üzerinden şekle soktuğu için küçük detayların arkasında bile bilinçli kararlar vardır. Belirli kurallar çerçevesinde bilinçli bir şekilde tasarlanan nesnenin arka planında kullanıcı araştırmasından edinilen bilgiler, estetik kalite açısından üzerine düşünülmüş ince tasarımsal kararlar vardır.

3. Ortak bir çalışma ile ortaya çıkan bir ürün prototipi geldiğinde tasarımcı ve mühendislerinizin yaklaşımı nasıl olur?

Verimli bir ürün geliştirme süreci sonrasında gelen ilk prototip değerlendirme, sürecin işleyişi açısından çok önemlidir. Prototip ile saha testleri gerçekleştirilir, tasarımın görsel, fiziksel özellikleri kontrol edilir. Sonuçta elde edilen prototip üzerinde sorgulamalar yapılır: Problemin çözümünü ne ölçüde sağladı? Test sonuçları tasarımın güvenilir olduğunu gösteriyor mu? Benzer çözümlere göre rekabet edecek düzeyde mi? Üretim maliyetleri yeterince düşük mü? Seri üretime geçtiğinde satışı veya kullanımı kâr getirebilir mi? Prototipler üretilip test çalışmaları tamamlandıktan sonra pilot üretim süreci başlar. Gerekli tespitler yapılarak ayarlamalar tamamlanır, üretim aşaması sonlanır.

Bir tasarım hayata geçerken karşılaştığı maddi ve fiziki kısıtlamalar, öngörülemeyen sorunlar, ticari kaygılar ve rekabet ortamı da sonuca etki etmektedir. Kullanıcıların algısı, pazarlama ve satış stratejileri de maliyeti ve ürün kalitesini etkileyen unsurlardır.

Arman Tasarım ürün prototipi görseli

4. Mühendislerle tasarımcıların bir arada çalışmasında sorunlar meydana geliyor mu? Örneğin teknik detaylar tasarımcının yaratıcılığını kısıtlıyor mu?

Tasarım tek bir aşamadan oluşmuyor ve kendi içinde birçok aşamada bir ürün çözümleniyor. Yoğun yaratıcı adımların atıldığı ilk dönemlerde tasarımcıların yeni fikir geliştirme aşamasına teknik detaylar ve mühendislik süreçleri dahil edilmez. Tasarım özü itibariyle yenilikçidir ve süreç içerisinde gelişir. Kimi zaman tıkanma noktasına gelmemek için eldeki yetersiz veriler ile karar almak da gerekebilir. Mühendisliği tasarım aşamasında doğru zamanda devreye almak da bir know-how’dır.

Geliştirme ve karar alma süreçlerinde her türlü içerikle hem görsel hem sözel yoğun bir iletişim yaşanır. Mühendislik tasarımının başlatılması ve sürdürülmesi; farklı disiplinlerin iletişimi etkin şekilde yürütebilmesi ve koordineli çalışmasıyla mümkündür. Bu düzlemde temel olarak yürütülen çalışmalar; araştırma, tasarım-analiz, geliştirme, prototip üretimi ve kalite testleridir.

5. Mühendislik kısıtlamaları tasarımı sınırlayan değil, değer katan bir fırsata dönüşebilir mi?

Mühendis ve tasarımcının iç içe çalışıyor olması ürün geliştirme sürecinin tutarlı ve sadakatli bir şekilde ilerlemesinin güvencesi niteliğindedir. Açık ofis ortamında mühendis ve tasarımcıları bir arada çalışmasının en önemli kazanımlarından biri budur. Arman Tasarımda, tasarım ne ise çıkan sonuç da odur. Tasarımcılar ürünleri estetik ve ekonomik yönden inceleyerek, nasıl bir biçimde, ne tür bir malzemeden, ne gibi bir süreçle üretilmesi gerektiğini belirler. Bu aşamada mühendislerimizle birlikte çalıştığından süreç çok hızlanır ve aynı konu iki kere çalışılıp zaman kaybı olmaz.

Mühendislik tasarımı, ürün geliştirilmesinde ve/veya üründe farklılık yaratılmasında öncelikli ve zorunlu aşamalardan biridir. Ar-Ge çalışmaları içinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Patent ve markanın alınmasında, özellikle makine imalat sanayinde mühendislik tasarımı temel çalışmaların başında bulunmaktadır. Bu yönüyle de kesinlikle küresel rekabette bir fırsat sağlar.

Mühendisliğin ürün geliştirme sürecindeki rolü görseli
Mühendisliğin ürün geliştirme sürecindeki rolü görseli

6. Mühendislerin üretim yönetimi konusunda rolü nedir? Bünyenizde mühendisler bulunmasaydı üretim takip aşamasında ne gibi sorunlar yaşardınız?

Mühendislik, özellikle dikkatle yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu, bir ürünün gerçekleştirilmesi için hayati bir adımdır. Proje planı, teknik çözümler, yenilikçi yaklaşım, materyal seçimi ve işçilik en iyi sonucu almak için tam bir senkronizasyonla yönetilmelidir.

Diğer bir fayda ise, bazı belirli süreçlerin sıfırdan geliştirilme imkânıdır. Tasarım talebiyle gelen şirket, üretim yöntemleri ve tekniklerini sağlayamadığı takdirde bahsi geçen tasarım normal şartlarda uygulanamaz hale gelecektir. Ancak, daha önce farklı projelerde çalışmış, deneyimli Arman Tasarım ekibi hem mühendislik hem de tasarım anlamında katma değer üretmektedir. Farklı projelerden elde edilmiş deneyimler veya kaynaklar; üretim, teknik detay çözümleme, komponent veya uygulama değişiklikleri özelinde çaprazlama bilgi aktarımını mümkün kılar. Bu durum neredeyse bir üretim Ar-Ge’si olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, normal şartlarda gerçekleşmesi meşakkatli olacak süreçler Arman Tasarım bünyesinde çeşitli araştırmalar sonucunda uygulanabilir hale gelmektedir./span>

7. İki farklı yapının bir arada yaratıcı bir birliğe dönüşmesi için mühendisler ve tasarımcılar takım çalışmasında nelere dikkat etmeli? Siz Arman Tasarım olarak takım çalışmasını kolaylaştırıcı ne gibi eylemler aldınız?

Her projenin başında, müşterilerimiz ve kullanıcılarının istek ve ihtiyaçları analiz edilir ve projenin ana hatları buna göre çizilir. Kullanıcının hayatını kolaylaştıran, verimlilik ve keyif katan ürünler tasarlarız. Bu sadece ürün geliştirme sürecinin başlangıcı. Multi-disipliner ekibimiz, tasarımda estetiğe olduğu kadar işlevselliğe de önem verir. Alanında uzman mühendislerimizin tasarladığı teknolojik ürünler A’dan Z’ye üretilmeye hazır olur. Bir fikirle başlayan süreç, profesyonellikle yönetilerek hayata geçirilir ve etkin yöntemlerle ticarileştirilir.

Kavramsal ürün tasarımından üretim planlamasına kadar, CAD mühendislik araçlarını kullanarak, fizibilite ve analizleri yapılmış olan ürünler geliştiriyoruz. Mühendislik hizmetleri, detaylı üretim hizmeti, üretim verileri, maliyet analizleri ve ürün çeşitlendirmesi gibi konuları içeriyor. Güçlü bir projenin faydalı ve uygulanabilir olması için, yatırımcı, tedarikçi ve mühendis verimli bir ortamda bulunmalıdır. Bu parçalar arasında akıllıca oluşturulan ilişki, olumlu ve faydalı sonuçlar doğurur.

Arman Tasarım multidisipliner ekibi görseli
Arman Tasarım multidisipliner ekibi görseli

Arman Tasarım’ın yaratıcı ekibi, müşterilerimiz ve ortaklarımız olarak gelecekteki yatırımları tasarlamak için bir ekip halinde çalışıyoruz. Yaşam için tasarlıyoruz. Geleceğin yaşam biçimlerini belirleyen, kullanıcısı ile bağ kuran ve pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanan ürünler tasarlıyoruz. Verdiğimiz hizmetler ve detaylarını Hizmetler sayfalamızda detaylı inceleyebilirsiniz.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.