Yaratıcı Süreçlerin Karmaşası Nasıl Yönetilir?

İşletme yöneticilerinin yaratıcılık gerektiren süreçlerdeki en büyük çekincesi, beraberinde getirdiği belirsizliktir. Analitik düşünen yöneticiler çoğunlukla bu süreçlerden kaçınmaya ve hemen sonuca ulaşmaya çalışır. Ama yaratıcı çözümler sunmanın yolu bu değildir. Çünkü süreç, o kargaşanın derinlerine inip doğru yolu keşfetmeyi gerektirir.

Tasarım stratejisti Jon Kolko, “Creative Clarity”adlı kitabında bu konuya dair şu ifadeyi kullanıyor: “Yaratıcılık, işletmelerin karşılaştığı sorunlara ve tanımlayamadığı fırsatlara odaklanır”. Kolko’ya göre çoğu işletme, yaratıcılık kavramını anlamakta zorlanır ve bu süreçten fayda sağlayamaz. Anlamadan yapılan girişimler bir karmaşa ortamı yaratır.

Kolko sözlerine şöyle devam ediyor:

“Yaratıcı bir organizasyon, inovasyon gerektiren alanlarda doğru eğilimler alabilmelidir. Ama bu noktada yaratıcı çözüm arayışına girmek süreci daha da karmaşık bir hâle getirebilir; zira yaratıcı süreçlerin kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen yönleri hep olacaktır.

Yaratıcı süreçlerde daha net bir yol haritası çizmek için bu dört maddeyi göz önünde bulundurabilirsiniz:

  • Gelecek hedeflerinizi net bir şekilde ifade eden stratejiler kurgulayın. Belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda bu herkes için kolaylık sağlayacaktır.
  • Alışılmışın dışında kişileri dahil ederek yaratıcı bir ekip oluşturun ve güzel işler çıkarmalarına motive edecek bir şirket kültürü yaratın.
  • Proje kritiği ve fikir geliştirme süreçlerini ekip içinde sürekli işleyen döngüler haline getirin.
  • Belirsizliği benimseyin ama yaratıcılığın gelgitli süreçlerini yönetmeyi de es geçmeyin.

 

Kolko, yaratıcılıkta netliği yakalamak isteyenler için ek olarak şu iki yaklaşımdan bahsediyor:

Proje kritiği yaparken duyguları da göz önünde bulundurun. Yaratıcılık gerektiren bir çalışma, ancak özgür bir ifade ortamında, o işi sahiplenmiş insanlar tarafından geliştirilebilir. Toplantılarda beklentilerinizi açık bir şekilde belirtin ve projeyi geliştirici kritiklerde bulunun. Yaratıcılık kişiseldir ve bu sebeple projeye yapılan tek yönlü olumsuz eleştirilerin ekibin motivasyonu düşürmesi muhtemeldir. Bireylere yönelik yorumlardan kaçının ve çalışanlarınıza duydukları her şeyi bire bir uygulamaları gerekmediği vurgusunu yapın ki yaratıcılığa alan kalsın. Eleştirilerde genellenmiş yorumlar yerine detaylardan bahsetmeye gayret edin; bu çalışanlarınızdan ziyade projenin gelişimine odaklanmayı sağlayacaktır.”

Bir lider olarak ekibinize esnek bir çalışma alanı sağlayın. Sınırlar çizmektense kontrolün onlarda olduğunu hissettirin. Sınırları belirleyen işin kendisi olmalı; kuralcı düzenler değil. Kurallar, bir işin nasıl yapılması gerektiğini o işi yapandan ziyade kuralları koyan kişinin bildiği vurgusunu yapar. Bu da ofis kültürünüzün kuralları takip etmekten ibaret olduğu algısıyla yaratıcılığı kısıtlar.”

Yaratıcı süreçlerde hangi aşamada olduğunuzu bilmek belirsizlikte kaybolmamak için önemlidir. Karmaşanın içinden netliği yakalamak için bağlantısız görünen fikirler arasındaki ilişkileri farketmeniz ve yenilikçi fikirler üretmeniz gerekebilir.

Yaratıcı liderler, gözlem, sorgulama ve hatalarından ders çıkarmakta geliştikçe yaratıcı süreci berraklıkla yönetebilirler. Ayrıca öyle bir psikolojik ortam sağlanmalı ki, tüm ekip keşifler yapmakta özgür hissetsin ve aynı zamanda projeye karşı sorumlu davransın.Bu bakış açılarını benimsemek, ekibinizi başarıya ulaştırmanızı sağlayacaktır.

Kaynak: Jon Kolko on Managing ‘Wild and Unpredictable’ Creative Chaos in Business https://www.creativityatwork.com/2019/02/27/finding-creative-clarity-out-of-chaos/

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.