Yeni Bir Tasarım Felsefesine Doğru! Endüstriyel Tasarımda Trendler: Geleceğin Ürünlerini Tasarlamak

Geleceğin ürünlerini tasarlayanlar için endüstriyel tasarım trendleri üzerine konuşmalar…

Endüstriyel Tasarım Trendleri : Geleceğin Ürünlerini Tasarlamak

Genel Müdürümüz Murat Armağan, sunumda konuşmacı olarak yer aldı. Armağan, geleceğin teknolojileri, tüketici beklentileri, trend öngörüleri ve moda olan trendler hakkında vizyon veren bir sunum yaptı. Tüm dünyada her milletin kullandığı ortak kelimelerden biri olan trend kelimesi, belirli bir dönemde, yoğun şekilde tercih edilen ya da terk edilen bir durumun zaman içindeki yönelimini ortaya koyan toplam süreç göstergesidir. Çoğu tasarım trendi kısa ve geçici olarak hızla yükselir, trend olur ve sonra gözden kaybolurlar. Bazıları ise trend olma özelliğini yitirse de birden fazla yıla yayılarak dip dalga olarak varlığını sürdürmeye devam eder. O yüzden geleceğin tasarım trendlerini anlamak ve süreklilikleri gözler önüne sermek için kullanıcı deneyimlerinden yola çıkılabilir.

Endüstriyel Tasarım Trendleri : Geleceğin Ürünlerini Tasarlamak

Murat Armağan // Arman Design Genel Müdürü

Dr. Alpay Er // Endüstriyel Tasarım Departmanı Bölüm Başkanı– Özyeğin Üniversitesi (OzU)
Semiha Kan // Endüstriyel Tasarımcılar Derneği Başkanı – İstanbul Şubesi

Tasarımın objesi sadece üç boyutlu nesneler midir?

Yoksa en güçlü doktrinler dahi tüm iddialar tasarımla mı başlar? Felsefeden edebiyata, sanattan mimariye her fikir bir tasarımdır esasında. Ve her şey gibi tasarım da bulunduğu zamanın koşullarından etkilenir. Akımları insanlar yaratır.

 

İnovasyon çağının ideolojisi nedir? Bu ideolojinin ürettiği yeni bir tasarım formu/ekolü mümkün müdür?

Materyalizmin bu kadar başat olduğu bir yüz yılda tüketime aç kitleleri umursamadan yepyeni bir estetik dil oluşturulabilir mi tasarımcı/sanatçı? Topluma dokunmadan bunu sürdürülebilir kılabilir mi?

Salt sanatı ayrıştıran özgünlüğü ve özgürlüğüdür ama artık yeni ütopya belki de özgürlüktür.

Ya da…

Belki de yeni teknolojiler ideolojileşerek veya ideolojilerin yerini alarak özgürlük alanlarımızı genişletecektir.

Tasarım empati yaparak insanla buluştuğunda dolaşıma girer. İhtiyaçları karşılayabildiği ölçüde dolaşım alanını genişletir. Bu temel kapitalist prensibi ancak yine insana dokunarak ama onun henüz farkında olmadığı şeyleri tasarlayarak aşabilir sanatçı. Oyunun içinde kalırken oyunu değiştirerek özgünlüğü korumak mümkündür aslında. Mümkün ama oldukça çetin bir iş. Tekil ve bireysel çıkışlar yerine kolektif bir hareket ve disiplinler arası sinerji gerektirir.

Endüstriyel tasarım trendleri, devrimsel tasarım ile gerçekleşir. Devrimsel tasarım ise vizyon ile başlar. Ürün, hizmet, nesne ve maddelerin tasarımı kolaydır izafi olarak. Kolay olmayan toplumdan beslenen ama onu aşarak arkasına alıp sürükleyen yeni bir akıma liderlik etmektir.

Belki de birbirinden bağımsız tüm sektörlerdeki trendler çok da uzak olmayan bir gelecekte birleşerek ortak bir dil oluşturacak, yeni dalgayı yaratacak ve geleceğin insanını tasarlayacaktır…

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.