İnovatif Yaklaşımla Medikal Ürün Tasarımı

Medikal ürünler net tasarım kriterlerine sahip olsa da, tasarımcılara düşen görev sadece fonksiyonel gereksinimleri çözmenin çok daha ötesindedir. Akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel cihazlar ve medikal donanımlar arasındaki mesafe oldukça kısaldı. Anlamlandırılabilir verinin hiç olmadığı kadar değerli olduğu günümüzde artık cihazlar birbirleri ile konuşarak veri üretiyor, sağlık personeli için operasyonel kolaylıklar sağlıyor. Kullanıcıların ürün deneyimlerinin zenginleştiren bu süreç, cihaz üreticileri için yenilikçi medikal ürün tasarımına duydukları ihtiyacı hiç olmadığı kadar çok açığa çıkarıyor. Gelişen teknolojiler çağında kullanıcının beklentileri giderek daha derinleşirken, tasarımın duygusal etkileri medikal alanda hayati boyuta ulaşıyor.

Medikal cihazlar; daha küçük, daha hızlı, daha hafif olacak şekilde küçük iyileştirmelerle sık sık yeni sürümü sunulan teknolojilerin aksine belirli önceliklere tabiidir. Her şeyden önce medikal ürünler doğru kullanıma ulaşabilmek adına pek çok prosedür içerir. Ürünün optimize edilmesi için birçok katılımcıya ihtiyaç duyulur. En önemli konu ise her zaman hasta güvenliğini sağlamaktır. Arman Tasarım çalıştığı çeşitli medikal ürün tasarımı projelerinde tüm bu unsurları incelikle ele alır.

Akıllı Kullanıcı Ara yüzleri Akıllı Tercihlerde Bulunmayı Beraberinde Getiriyor

Eskiden bir cihazla gerçekleşen prosedür çoğunlukla pratisyenin becerisine dayalıyken artık pratisyen ve cihaz arasındaki iletişim ve işbirliği çok daha ön planda. Medikal cihazların artık daha akıllı ve işlevsel olması, onları bir yandan da daha karmaşık bir hale sokuyor. Karmaşık veri hesaplamaları ve analizlerin üstesinden gelen cihazlar, bir tasarım sorununu da beraberinde getiriyor. Verileri pratisyenlerin kolayca anlayabilecekleri ve işleyecekleri şekilde nasıl iletmek gerekir?
Bu durumda, etkili kullanıcı ara yüzleri geliştirmek üzere tasarımcılara büyük sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla hem cihazı pratisyenin becerilerini kuvvetlendirecek ve hem de ağır hesap ve analizlerin altından kalkacak şekilde tasarlamak önem kazanacaktır.
Dijital ara yüzler sağlamlaşırken, fiziksel ara yüzler gittikçe basitleşiyor – eskiden düğme dolu ekranlarla etkileşime geçerken bugün dokunmatik ekranlar etrafımızı sarmış durumda.

Hastanın Ürünle Olan İlişkisi Bakımından Medikal Ürün Tasarımı

Tüketicilerin teknolojiye hızlıca adapte olması ve kullanımı kolay, cazip elektronik ürünlerin bu denli ulaşılabilir olması, tüketicinin medikal ürünlere yönelik beklentilerini de etkilemektedir. Hem tıp uzmanlarının hem de hastaların tıbbi cihazlardan talep ettiği faktörler arasında etkileşim, yetenek, hız, performans ve uyum bulunuyor. Bununla birlikte, artık doğrudan hastaya yönelik geliştirilen cihazların sayısının arttığını belirtmekte fayda var.
Ayrıca müşteriler cihazın kalitesi ve güvenilirliği hakkında görünümüne, verdiği hisse ve işleyiş şekline bakarak önemli ölçüde ipucuna sahip oluyorlar: büyük bir dokunmatik ekran, küçük ve butonlu bir ekrana göre daha gelişmiş gözüküyor. Benzer şekilde boyut, ağırlık, malzeme ve uyum kullanıcının algısını büyük ölçüde etkiliyor. Performans ve işlevsellik öncelikler listesinde ilk sıralarda yer alıyor ve tasarımcı tarafından dikkate alınması gereken faktörler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, ürünün görünüşü, davranışı ve tasarımının uygulanmasını dikkate almamak, ürünün benimsenmesini, kabul görmesini ve nihai başarıya ulaşmasını engelleyeceğini de unutmamak gerekir.

En Doğru Formu Bulmak ve Duygusal Deneyim

Güvenlik, performans ve etkinliğin en kritik noktalar olduğu medikal alanda, estetik kaygılar gütmek genellikle zordur. Estetik kesinlikle güvenlik ve performansı etkilememelidir. Ancak cihazın görünümü ve yaratacağı his hesaba katıldığında hasta deneyimini iyileştirebilen bir faktör olduğu kesindir.
Medikal cihazlar duygusal yükü büyük durumlarda da kullanılır; bu yüzden cihazların görünümü ve davranış biçimi insanları rahatlatmaya yardımcı olabilir veya gerginleştirebilir. Örneğin, sesli komut veren cihazların kullanıcıları istemsiz bir şekilde strese sokabilir.
Cihazın görünümün modern veya demode olması, güvenilirlik, dayanıklılık, ulaşılabilirlik ve diğer pek çok etmen açısından kullanıcının algısını etkileyecek ve kullanıcıların ürünle nasıl etkileşime geçeceğini belirleyecektir. Özellikle hastalıkla ilgili cihazların bu çağrışımından dolayı kullanıcının motivasyonunu negatif etkilemesi yaygın rastlanan bir durumdur. Bu durumda kalan kullanıcılar, sosyal ortamlarda hastalıkla ilişkilendirilmek istenmedikleri için sağlıkları için gerekli cihazları kullanmaktan kaçınabilirler. Medikal cihaz tasarımı yaparken kullanıcıyla kurulan empati, bu tip durumların öngörerek önüne geçebilir ve olumsuz tercihleri ortadan kaldırabilir.
Özellikle medikal ürünlerde, tasarım dilinin insan hayatına bu doğrudan etkisi çarpıcıdır. Biz Arman Tasarım olarak medikal ürün tasarımlarımızda bu kullanıcı duygularını mutlaka göz önünde bulundurarak çalışırız. Medikal ürün tasarımı projelerimizin bazılarını buradan inceleyebilirsiniz.

İnovatif Yaklaşımla Medikal Ürün Tasarımı
İnovatif Yaklaşımla Medikal Ürün Tasarımı
İnovatif Yaklaşımla Medikal Ürün Tasarımı

Tasarım Gereklilikleri

Medikal ürün tasarımı, doğası gereği karmaşık ve riski yüksek bir konuda tasarımcıya ciddi anlamda sorumluluk yükler. Tasarımcılar, tüm kullanım senaryolarını değerlendirerek cihaz işlevselliğinin tüm yönlerine odaklanabilmelidirler. Cihazlar daha becerikli ve akıllı hale geldikçe, bilgi akışının ve operasyonun pürüzsüzlüğünü yönetebilmek tasarımın kalitesi adına belirleyici bir kritere dönüşecektir. Tasarımcılar görsel ve teknik iyileştirmelerle ürün deneyiminin tüm temas noktalarında (donanım, yazılım, hizmet, vs) kullanıcıların taleplerinin önüne geçebilmelidir. Medikal ürünler gelecekte inovatif özellikleriyle ayrışması ve tüm bu duyarlılıklar yakalandığında insan hayatına çok daha derinden dokunması beklenmektedir.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.