Logo, markanızın kimliği ile taşıdığı değerleri ifade eden, bir nevi şirketinizin yüzüdür;

ifade edilen kimlik, tüketici algısını ve kararlarını doğrudan etkiler.

 

Logo bir firma için üretilen hikayenin sembolik bir temsilidir. İyi tasarlanmış bir logo insanların marka ile duygusal bağ kurmasına ve marka farkındalığına hizmet eder. Tüketicinin ilk izlenimini edindiği bu temsil, marka için hayati öneme sahiptir.

Logo Tüketici İçin Ne İfade Eder?

 

Markalar kişileştirilebilir özelliklere sahiptir: Örneğin güçlü, dinamik, güvenilir, elit, gibi insani özellikler taşırlar. Tüketicilerin zihinlerine ve kalplerine doğru şekilde ulaşacak vaatleri karşıladıklarında markalarla insanlar arasında tıpkı kişilerarası olduğu gibi duygusal bağlar kurulur. Markanın değer vaadini yansıtan, diğer ürünlerden ayrışmasını sağlayan ve popülerleşmesinin önünü açan şey onun kimliğidir. Kimliğin merkezi unsuru ise kurumun logosudur. Logo, tüketici için markayla ilgili ilk dikkat çeken ifadedir.

 

Marka Açısından Logo Tasarımı

 

Başarılı bir logo tasarımı tüketicinin kararlarını etkileme gücüne sahiptir. Tüketicilerin ilgisini çekerek markanın ana mesajını aktarır ve kendini rakiplerinden ayırarak marka bilinirliği oluşturur. En ufak basılı materyalden, bir bina üzerine konumlandırıldığı boyuta kadar tanınabilirliğini koruyan ve markayla ilgili değerleri doğrudan tüketiciye yansıtan nitelikte olması önemlidir. Bu yüzden logo tasarımı marka performansını etkileyen önemli bir unsur ve marka değerine katkıda bulunacak bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, belirli değerleri temsil etmek üzere tasarlanan logonun estetik zevke dayalı bir tercihe indirgenmesi doğru olmaz.

 

Marka farkındalığı, tüketicinin zihninde markaya dair kayıtlı algıyı ifade eder ve bu algıyı güncel tutmak önemlidir. Piyasada yaşanan gelişmeler ve yeni kültürel eğilimler; iş dünyası ve yönetim modellerindeki dönüşümler sonucunda kuruluşların temsili niteliğinde olan kurumsal marka kimliği de kendini zaman içinde yeniler. Bu doğrultuda gerçekleşen tasarımsal değişiklikler marka stratejisinin bir yansımasıdır ve markanın hedef kitlenin algısındaki yerini koruyarak çekici imajını günceller.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.