Tasarım Odaklı Düşünme İle Covid-19’u Değerlendirmek

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını, tasarımcıları ve tasarım odaklı düşünen tüm bireyleri cevaplar aramaya ve çözümler üretmeye itiyor. Farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde “tasarım odaklı düşünme” metodunun önemi tekrardan ortaya çıkmakta. Tasarımcı veya tasarım firmaları olarak bu konuda bizim de hızlı ve etkin çözümlerle destek olmamız şart!

#EmpatiyleÜret

Empatiyle düşünmeye ve empatiyle üretmeye hiç olmadığı kadar çok ihtiyacımız var. Empati her zaman sorunu ve ihtiyaçları tanımlama konusunda belirleyici olmuştur. Birlik içerisinde hareket etmenin son derece önemli olduğu bu süreçte, yaratıcılığın empatiyle desteklendiği bir anlayış büyük fark yaratacaktır.

#HayatiçinTasarla

Bu süreci bir fırsata dönüştürmek yaşamı ve yaşamayı etraflıca düşünmek ile mümkün olacaktır. Ürün ve hizmetleri hayat için tasarlamak geleceğin seyrini değiştirebilir. Büyük resmi görerek herkesin yararına olanı üretmenin yolları aranmalı. Gezegeni ve gelecek nesilleri hesaba katarak tasarımın gücünü katlamanın tam zamanı.

#YaratıcıEtki

Mücadele dönemlerinde sorun çözmek için her zaman yaratıcılığa ihtiyaç duyulur. Tanımlanması zor, çelişki içeren ve değişken gereksinimlere ihtiyaç duyan sorunlar bile doğru metodoloji ve yaratıcılıkla çözümlenebilir. Yaratıcı bir etki geliştirmek için fikir üretme sürecinde özgür olunmalı ve hem analitik hem sezgisel düşünceyi birleştirmeyi bilmek gerekir. Böylece zor zamanlarda bile yenilikçi çözümlerin önü açılmış olur.

Pratik Yüz Kalkanı (Siperliği) Nasıl Yapılır?
Pratik Yüz Kalkanı (Siperliği) Nasıl Yapılır?
Pratik Yüz Kalkanı (Siperliği) Nasıl Yapılır?

Son dönemde sağlık ekiplerinin virüse yakalanma oranları arttı, maske tek başına yeterli olmuyor. Ağız, burun ve göz çevresi dahil tam bir koruma gerekiyor. Hem sağlık personellerinin hem de zorunlu dışarı çıkması gereken insanların ihtiyaçlarına Arman Tasarım ekibi olarak, biz de bir öneri geliştirdik. Hazırladığımız Yüz Kalkanı (Yüz Siperliği) konsept tasarımı ile tüm dünyadaki kullanıcıların korunma seviyesini arttırmayı hedefledik. Bu kalkanı kolay bulunan malzemelerle hızlı ve pratik şekilde yapabilir, size en yakın hastanedeki sağlık personeline hediye edebilirsiniz veya kendiniz de kullanabilirsiniz.

Pratik Yüz Kalkanı (Siperliği) Nasıl Yapılır?
Pratik Yüz Kalkanı (Siperliği) Nasıl Yapılır?
Pratik Yüz Kalkanı (Siperliği) Nasıl Yapılır?

Tasarımı Geniş Anlamda Düşünmek

Tasarım odaklı düşünme, güzel nesneler geliştirmenin çok daha ötesinde aslında bir problem çözme yöntemi sunmaktadır. Bu yüzden geleneksel anlamda tasarımla ilişkili olmayan alanlarda bile pratik sorunları çözme konusunda etkilidir. Empati, beyin fırtınası, prototip oluşturma, test etme ve diğer teknikleri kapsayan tasarım anlayışını benimsemek içinde bulunduğumuz süreci bütünlükçü bir çerçeveden değerlendirmeyi mümkün kılabilir.

Bilgi akışının yoğun olduğu bu dönemde, nicel ve nitel veriler üzerinden doğru çıkarımlarda bulunmak kritik öneme sahip. Tasarım anlayışı, nitelikli veri toplama konusunda değerli yaklaşımlar ve kriterler içerir. Bu verilerin doğru bir şekilde toplanması doğru çıkarımlarda bulunmak adına önem taşır. En önemlisi de fikirleri ve yöntemleri en uygun şekilde sisteme entegre etmektir. Tüm bu süreç içerisinde tasarımın güçlü yönlerinden faydalanmak yenilikçi yaklaşımların ve işe yarar düzenlemelerin önünü açacaktır.

Tasarım odaklı düşünmenin insan sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratması mümkün. Farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçları olduğunu kabul eden tasarım anlayışı, toplumsal sağlık özelinde de ihtiyaçların doğru tanımlanması ve uygun eylem planlarının oluşturulmasında büyük bir rol oynayacaktır.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.